“นั่งรถไควไปฟินปาดัง” การเดินค้นหาคุณค่าและความหมายของปาดังเบซาร์ ที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรือง

ร่วมค้นหาคุณค่า ความหมาย ‘ปาดังเบซาร์’ เมืองชายแดน หนึ่งในพื้นที่ซึ่งเคยรุ่งเรือง ตั้งรกรากของผู้แสวงหาโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจ

อ่านต่อ →

เพจ Voice of Padang besar พื้นที่ส่งเสียงคนปาดังฯ วาดอนาคตเมืองชายแดน

‘PSU Broadcast’ พูดคุยกับ ‘คอลดูน ปาลาเร่’ และ ‘อภิศักดิ์ ทัศนี’ สองผู้อยู่เบื้องหลังสำคัญของเพจ ‘Voice of Padang besar’ ถึงมุมมองต่อพื้นที่ แรงบันดาลใจของการทำ ‘สื่อ’ ท้องถิ่นนี้ และภาพหวังของปาดังเบซาร์ที่ตนอยากเห็น

อ่านต่อ →