กิจกรรมปักลูกปัดเลื่อมเพื่อเป็นวัสดุตกแต่ง

ห้องเรียนประดิษฐ์งานฝีมือ สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ เปิดสอน การปักลูกปัดเลื่อมเพื่อเป็นวัสดุตกแต่งเสื้อผ้า กางเกง กระเป๋า รองเท้า หรืออื่นๆ เปิดสอนเมื่อวันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00น.-12.00น. ที่สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่