สภากาชาดไทย มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาล 5 จังหวัดภาคใต้

โครงการคาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 เป็นความร่วมมือกันระหว่างสภากาชาดไทย กับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ที่ร่วมกันดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย N95 ชุดป้องกัน PPE เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัล 2 เครื่อง เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม น้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ รวมทั้งนำเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วย ซึ่งโรงพยาบาลใน 5 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย จ.สงขลา, จ.สตูล, จ.ปัตตานี, จ.ยะลา และจ.นราธิวาส เนื่องจากพบว่า มีผู้ป่วยจำนวนมากและกำลังมีประชาชนไทยที่จะเดินทางกลับจากประเทศเพื่อนบ้าน

โดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมด้วยผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจาก 5 จังหวัดภาคใต้ ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับทีมคาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ซึ่งพล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมมาภิบาลทางการแพทย์และแพทยสภา เป็นตัวแทนในการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 5 จังหวัด (จ.สงขลา, จ.สตูล, จ.ปัตตานี, จ.ยะลา และจ.นราธิวาส) ณ อาคารศรีเวชวัฒน์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และรศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ทุกหน่วยงานได้ร่วมแรงร่วมใจและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ตลอดมา นับตั้งแต่การบริจาคสิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ต่างๆ การบริจาคเงินเพื่อนำไปใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และอุปกรณ์ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของแพทย์และพยาบาล รวมถึงขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มีให้กับโรงพยาบาลภาคสนามของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ทั้ง 2 แห่ง ขอขอบคุณในความปรารถนาดีและความตั้งใจดีจากสภากาชาดไทย และมูลนิธิ-ธรรมาภิบาลทางการแพทย์เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้การช่วยเหลือนำสิ่งของที่จำเป็นมามอบให้ ทำให้เราได้มีเครื่องมือและอุปกรณ์มาใช้ในการทำงาน เพื่อช่วยเหลือ ดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคโควิด19 ต่อไป