สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชี้แจง “จ้างแรงงานเด็กต่ำกว่า 15 ปี ผิดกม. ส่วนอายุ 15-18 ปีจ้างได้ตามที่กม.กำหนด”

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ชี้แจง จ้างงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ผิดกฎหมาย แต่สามารถจ้างงานเด็กอายุ 15-18 ปีทำงานได้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จ้างงานตามค่าแรงขั้นต่ำ ห้ามเก็บค่าประกันการทำงานโดยเด็ดขาด หากนายจ้าง สถานประกอบกิจการใดฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

คุณชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ชี้แจงกรณีการส่งต่อข้อความทางออนไลน์ เรื่องการจ้างงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีสามารถทำได้โดยไม่ผิดกฎหมายนั้น จากการตรวจสอบพบว่าประเด็นดังกล่าว ยืนยันว่าเป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากการจ้างงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีทุกกรณีผิดกฎหมาย แต่ถ้าอายุ 15-18 ปีสามารถกระทำได้ ถือเป็นการจ้างแรงงานเด็ก ซึ่งต้องแจ้งจ้างแรงงานเด็กต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด โดยใช้หลักฐานประกอบการแจ้งคือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรืหนังสือเดินทาง  สำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบสุทธิของเด็ก หรือหลักฐานทางการแพทย์ที่แสดงว่าเด็กมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป พร้อมรูปถ่าย  หรือสำเนาเอกสารของหลักฐานการว่าจ้างของลูกจ้างเข้าทำงาน อีกทั้งมีข้อห้ามทำงานประเภทอันตราย ที่มีลักษณะหรือสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีแนวโน้มอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือศีลธรรมของเด็ก ดังนี้

  1. การยก แบก หาม ทูน ลาก ของหนักที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม ถ้าเป็นเด็กผู้ชาย หากน้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัม
  2. โรงงานเชื่อมโลหะ ปั้มโลหะ 
  3. เครื่องเจาะกระแทก เช่น เจาะถนน หรือเจาะพื้นที่จำเป็นต้องใช้แรงงานหนัก
  4. เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือน โดยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อแรงงานเด็ก
  5. การสัมผัสสารเคมีที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งต่างๆ 
  6. การขนส่งพลุ ดอกไม้เพลิง หรือวัตถุระเบิด
  7. การสำรวจ ขุดเจาะ บรรจุหรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ยกเว้นบริการงานปั้มน้ำมัน สามารถทำได้

หากนายจ้าง สถานประกอบกิจการใดละเมิดกฎหมายตามมาตรา 148 กำหนดโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งปรับตามจำนวนแรงงานเด็ก โดยอนุสัญญาแรงงานเด็กของ ILO ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization) มีข้อกำหนดตกลงเรื่องการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่มีความเลวร้ายที่อาจมีความเกี่ยวข้องในเรื่องการค้ามนุษย์

นอกจากนั้นการจ่ายค่าแรงงานเด็ก 15-18 ปีต้องจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมาย เช่น ค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดสงขลา คือ 325 บาท โดยห้ามนายจ้างจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กให้แก่บุคคลอื่นที่นำแรงงานเด็กบุคคลนั้นเข้าทำงาน เนื่องจากอาจจะเข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ และห้ามนายจ้างเรียกหรือรับเงินประกันเพื่อการใดๆ จากฝ่ายลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานเด็กเด็ดขาด  

หากพบว่านายจ้าง สถานประกอบการใดมีการจ้างแรงงานเด็กแบบผิดกฎหมาย สามารถแจ้งผ่านหน่วยงานของรัฐได้ทุกหน่วยงาน โดยจะส่งต่อมายังสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานของจังหวัด โทรศัพท์ สำนักงานสงขลา คือ 074-313-056-7 และสาขาหาดใหญ่ คือ 074-221-166 หรือ แจ้งเรื่องร้องทุกข์หรือเรื่องร้องเรียนผ่าน Facebook Page : สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสงขลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *