หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 “ร่วมกันสู้น้ำท่วม ฟื้นฟูวิถี สร้างเมืองที่ดีร่วมกัน” เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมแบบบูรณาการ

เนื่องจากช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม ของทุกปีทางภาคใต้มักได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกฉียงเหนือ ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยหลายครั้ง ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีฝนตกหนักและเกิดอุทกภัยในบริเวณดังกล่าว และจากการเสวนาที่ผ่านมานำมาซึ่งข้อสรุป แผนการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมทั้งแผนปฏิบัติการหาดใหญ่โมเดล การแลกเปลี่ยนด้านความพร้อมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ร่วมกันเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมแบบบูรณาการ

อ่านต่อ →

ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ ม.อ. ร่วมกับ SCCCRN จัดเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563”

ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ สำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายเมืองฯ ภาคใต้ SCCCRN จัดเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563” ครบรอบ 10 ปี น้ำท่วมหาดใหญ่ การ์ดอย่าตก เพื่อเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอย่างเป็นระบบ และกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน

อ่านต่อ →