หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 “ร่วมกันสู้น้ำท่วม ฟื้นฟูวิถี สร้างเมืองที่ดีร่วมกัน” เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมแบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ จัดเสวนาหาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 “ร่วมกันสู้น้ำท่วม ฟื้นฟูวิถี สร้างเมืองที่ดีร่วมกัน” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมแบบบูรณาการ

เนื่องจากช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม ของทุกปีทางภาคใต้มักได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกฉียงเหนือ ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยหลายครั้ง ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีฝนตกหนักและเกิดอุทกภัยในบริเวณดังกล่าว และจากการเสวนาที่ผ่านมานำมาซึ่งข้อสรุป แผนการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมทั้งแผนปฏิบัติการหาดใหญ่โมเดล การแลกเปลี่ยนด้านความพร้อมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ร่วมกันเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมแบบบูรณาการ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดความพร้อมในการรับมือน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญของการลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ และพื้นที่อื่น ๆ ให้ทันตามเทคโนโลยีดิจิตอลด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติแบบบูรณาการทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนต่าง ๆ ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และประชาชนอย่างยั่งยืน

รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ ม.อ. กล่าวว่า การเสวนา”หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย อีกทั้งได้ร่วมวิเคราะห์การเตรียมความพร้อมในส่วนของภาคราชการ, ชุมชม, นักวิชาการสังคมและภาคประชาสังคมว่าเป็นอย่างไรบ้าง อีกทั้งวิเคราะห์ผลการปฎิบัติงานของปีก่อนๆ ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมประมาณ 10 กว่าปีแล้ว นับตั้งแต่ปีเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ของหาดใหญ่ ในปี 2553 เนื่องจากอำเภอหาดใหญ่เป็นพื้น “ที่ราบน้ำท่วมถึง”ก่อให้เกิดปัญหาและประชาชนได้รับความเดือดร้อน จากนั้นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีแนวคิดการรวมกลุ่มเพื่อรวมพลังและการพูดคุยถึงสาเหตุการเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ โดยทางศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ เป็นหน่วยงานกลางสำหรับการเชื่อมต่อทุกภาคส่วน ได้ดำเนินการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับการเกิดของน้ำท่วม

โดยการเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564” ร่วมสู้น้ำท่วม ฟื้นฟูวิถี สร้างเมืองที่ดีร่วมกัน รูปแบบออนไลน์ในครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยาย หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการคาดการณ์ปริมาณฝนในปี 2564” โดย คุณสมภพ วิสุทธิศิริ ผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก, การบรรยาย หัวข้อ “การจัดการภัยพิบัติเพื่อลดความเสี่ยง โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน” โดย ดร.พีรพัฒน์ โกศลศักดิ์สกุล ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น, การบรรยาย หัวข้อ “ความพร้อมและความต้องการของชุมชน เพื่อรับมือน้ําท่วมอย่างยั่งยืน” โดย คุณชาคริต โภชะเรือง ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนสงขลา และการบรรยาย หัวข้อ “เตรียมพร้อมรับมือน้ําท่วม ด้วยเทคโนโลยี Smart City” โดย คุณภาณุมาศ นนทพันธ์

รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประชาชนในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ ติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำฝน เรดาห์ต่างๆ ของทุกสถานีในประเทศไทย ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่อากาศในสถานที่ต่างๆ รวมถึงการรับฟังข่าวสารการรายงานสภาพอากาศจากสถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่

รับชมการเสวนาหาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 ย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/NadRecPSU/videos/555846259238923

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *