สงขลาป่วยสะสม 1256 ราย ตาย 2 ราย แพทย์เตือน ไข้สูงลอยอย่ากินยากลุ่ม NSAID หวั่นเลือดออกมากขึ้น อาการอาจรุนแรงถึงตาย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมของประเทศไทยตั้งแต่ 1 ม.ค.-14 มิ.ย.2566 จำนวนผู้ป่วยสะสม 21,457 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ประจำสัปดาห์(ระยะเวลา 7 วัน ) 1,954 าย และเสียชีวิตสะสม 19 ราย จังหวัดที่มีผู้ป่วยสะสมสูงสุด 5 อันดับคือ ตราด น่าน แม่ฮ่องสอน จันทบุรีและสตูล ส่วนจังหวัดสงขลามีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-5 มิ.ย.2566 จำนวน 1,256 ราย เสียชีวิต 2 ราย มีแนวโน้มเจอผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น

อ่านต่อ →

กรมควบคุมโรค เตือนระวังป่วยโรคไข้เลือดออก แนะช่วงหยุดอยู่บ้านขอให้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนช่วงหน้าฝนนี้ อาจมีน้ำขังตามภาชนะหรือวัสดุต่างๆ ซึ่งจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย ทำให้เสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามภาชนะหรือวัสดุต่างๆ บริเวณรอบตัวบ้าน ที่มีน้ำท่วมขังหลังจากฝนตก โดยถือโอกาสช่วงที่ต้องหยุดอยู่บ้านเนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด 19 สำรวจแหล่งน้ำขังที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมแนะประชาชน เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ ตามมาตรการปราบยุงลาย “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค”

อ่านต่อ →

ห่างไกล “ไข้เลือดออก” เพียงยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

โรคไข้เลือดออกมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสเดงกี่ อาการของโรคนี้มีความคล้ายคลึงกับโรคไข้หวัด ในช่วงแรกถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องโดยเฉพาะในระยะที่มีเลือดออก (ระยะช็อก) อาจส่งผลทำให้เสียชีวิตได้ และวิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก คือ การป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งภายในบ้าน ชุมชน รวมถึงสถานที่สำคัญต่าง ๆ อีกทั้งสามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

อ่านต่อ →