“ปีนไปบอกรักเขา” @เขาคูหา รัตภูมิ สงขลา สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยหรือแบบอเวนเจอร์ คือการท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน เขาคูหา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา คือสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจไปเที่ยว เดินขึ้นเขาเพื่อชมภาพมุมสูงของอำเภอรัตภูมิ ชมพระอาทิตย์ขึ้นหรือทะเลหมอกยามเช้า ชมพระอาทิตย์ตกและไฟแสงสียามพลบค่ำ

อ่านต่อ →

ทันตแพทย์ ม.อ. ระบุยาชาปัจจุบันปลอดสารที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพ

ผศ.ทพ. นฤทธิ์ ลีพงษ์ รองคณบดีโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สัมภาษณ์ในเรื่องการพัฒนาการใช้ยาชาในทางทันตกรรม ว่าปัจจุบันมีการพัฒนาการใช้ยาชาในทางทันตกรรมในรูปแบบที่มีสารที่มีโครงสร้างแตกต่างไปจากยาชาในอดีต โดยมีการใช้ยาชาซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโครงสร้างเป็น Amide ทนความร้อนได้ดี มีความเสถียรคงตัวมากกว่า อันตรายน้อยกว่า โดยทำให้อยู่ในรูปยาชาแบบเฉพาะที่ได้ในทางทันตกรรม เช่น ลิโดเคน (Lidocaine) เมพิวาเคน (Mepivacaine) หรือ อาติเคน (Articaine)

อ่านต่อ →

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ.ย้ำ กรณีนำสัตว์ใหญ่มารักษาให้ติดต่อล่วงหน้าเพื่อวางแผนการรักษา

อาจารย์คณะสัตวแพทยศา…

อ่านต่อ →

PSUBLaw : อำนาจในการปกครองบุตร คืออะไร?

อำนาจปกครองบุตร เป็นสิทธิและหน้าที่ที่บิดามารดาพึงมีต่อบุตร บิดามารดาผู้มีอำนาจปกครองมีสิทธิตัดสินใจเกี่ยวกับบุตร เช่น บิดามารดามีหน้าที่ที่จะดูแล อบรมสั่งสอนบุตร อำนาจปกครองในกฎหมายแพ่งมีนิยามกว้างกว่าคำว่า “การปกครองดูแล” คุณจะทราบว่ากฎหมายแพ่งนั้น “การปกครองดูแล” นั้นจะหมายความถึงแต่เพียงบิดามารดาที่ได้ดูแลบุตรเท่านั้นแต่ะอาจจะไม่ได้มี “อำนาจปกครอง” บุตรด้วย คำนิยาม “อำนาจปกครอง” ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หลายมาตรา เช่น มาตรา 1549 1551

อ่านต่อ →

“ก้าวต่อไปคือการเป็น เบอร์สอง ยาสีฟันไทย” ก้าวย่างที่ไม่เคยหยุดก้าวของ “ยาสีฟันเทพไทย”

จากเป้าหมายยาสีฟันสมุนไพรเบอร์หนึ่งของไทย ตอนนี้เทพไทยเป็นยาสีฟันเบอร์สามของตลาดยาสีฟันรวมทั้งประเทศ จุดเริ่มต้นของยาสีฟันเทพไทยเกิดจากความขยัน อดทนและเข้าหาโอกาสของคนรุ่นแม่ พัฒนาทีละก้าวจากยาสีฟันสมุนไพรกวนในกาละมังขายตามตลาดนัดเป็นยาสีฟันสมุนไพรโอท็อปของสงขลา จนกระทั่งก้าวกระโดดเป็นเบอร์สามของยาสีฟันไทย เส้นทางของยาสีฟันเทพไทยน่าทึ่งขนาดไหน PSUBroadcast เปิดคอลัมน์ คำ.คน.คิด กับ คุณกร สุริยพันธ์ ทายาทรุ่นสองของยาสีฟันเทพไทย

อ่านต่อ →

กฎหมาย 4.0 : กฎหมายกับขนส่งระบบราง

การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการค้าระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศในวงกว้าง จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น พร้อมกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คือ ระบบการสื่อสาร ระบบการเงิน และระบบการขนส่งเพื่อสนับสนุนโอกาสทางการค้าและเพิ่มความความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย รวมถึงเพื่อกระจายโอกาสและความเจริญให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ นำไปสู่การเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจของประเทศไทยและเศรษฐกิจในระดับสากล

อ่านต่อ →

“Monstera” การปลูก การดูแล และโอกาสทางการตลาด

จากสถานการณ์ “โควิด-19” ที่ทุกคนจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการเข้าสังคม และลดกิจกรรมต่างๆ ที่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ “บ้าน” กลายเป็นสถานที่ที่ทุกคนต้องอยู่ และควรอยู่ การหากิจกรรมยามว่างที่สามารถทำได้ที่บ้าน จึงกลายเป็นเทรนด์ทุกคนหันมาให้ความสนใจ นั่นคือการ “ปลูกต้นไม้” ในบ้าน

อ่านต่อ →

ลดจน-ลดเจ็บ-เพิ่มสุข-เพิ่มศักยภาพชุมชน เป็นเป้าหมายของวิทยาเขต ม.อ. เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนภาคใต้

“แต่ละวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีบริบทที่ต่างกันไป และมีการการหนุนเสริมตามทุนที่เรามีอยู่ คือศิษย์เก่าที่มีศักยภาพทั้งในความเป็นนักวิชาการและในวิชาชีพของเขาเหล่านั้น เป็นทุนที่ดีของพื้นที่ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายไปที่การ “ลดจน” ทั้งด้านเศรษฐกิจและศึกษา การ “ลดเจ็บ” คือการดูแลสุขภาพซึ่งเป็นปัญหาที่กระทบในเชิงกว้าง การ “เพิ่มสุขและสันติภาพ” และการ “เพิ่มศักยภาพของพื้นที่” ’ในมิติของเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งโครงการต่างๆ ต้องทำให้เกิดขึ้นในเชิงประจักษ์จึงจะได้รับการยอมรับจากพื้นที่ ทุกคณะทุกหน่วยงานจึงต้องมีการตั้งเป้าหมายร่วมกันเพื่อทำให้สำเร็จ”

อ่านต่อ →

“รักตัวเองให้เป็น”…ไม่ได้เห็นแก่ตัว

การเติมคุณค่าให้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจ ก็ล้วนเป็นการเสริมสร้างความสุข ใจ หมั่นพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้นดีขึ้นอยู่เสมอ รู้จักการสร้างกระบวนการคิดบวกการคิดให้มีความสุข การรักตัวเองเป็นไม่ใช่เห็นแก่ตัว คนที่รักตัวเองจะรู้จักเผื่อแผ่ความสุขที่ไปให้ผู้อื่นด้วย คนที่รักตัวเองอย่างถูกวิธี จะเป็นคนที่มีความสุขได้ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะอยู่กับคนอื่นหรืออยู่คนเดียวก็หาความสุขได้ เรียกว่ามีความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งพาบุคคลภายนอก นอกจากนั้น ยังเป็นคนที่น่าเข้าใกล้ เพราะรู้จักเผื่อแผ่ความสุขให้คนอื่น และมองเห็นคุณค่าในตัวคนอื่น

อ่านต่อ →

โพสต์ไว้ที่: Broadcast เก็บเข้าไฟล์ไว้ที่:

TaWai for health : ตาไวกับการซื้อของออนไลน์

เครือข่ายการทำงานเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2559 โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Center Thailand) เขตบริการสุขภาพที่ 10 และเขตบริการสุขภาพที่ 12 เป็นต้น ทั้งนี้ในปี 2561 โครงการ TaWai for Health ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและดำเนินการจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (บูรณาการ) จึงได้ก่อตั้งเป็นหน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ่านต่อ →