ให้ความมั่นใจเรียน ม.อ. มีสุขภาวะที่ดี น่าอยู่ ปลอดภัย และได้คุณภาพทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองและนักเรียนผู้กำลังจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ในช่วงเวลาที่อาจกำลังมีความกังวลทั้งเรื่องความปลอดภัย สุขภาพ และค่าใช้จ่ายในระหว่างศึกษา โดยกล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีหลายวิทยาเขต แต่จุดเด่นของทุกวิทยาเขตคืออยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ มีบรรยากาศน่าเรียนน่าอยู่ ทำให้ผ่อนคลายเมื่อเกิดความเครียดเรื่องการเรียน นอกจากนี้ ทุกวิทยาเขตยังมีหอพักไว้บริการนักศึกษาในราคาที่ไม่แพง และเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเพื่อนที่มาจากต่างคณะ ต่างครอบครัว และต่างภูมิลำเนา

อ่านต่อ →

โพสต์ไว้ที่: News เก็บเข้าไฟล์ไว้ที่:

รพ.ม.อ. จับมือกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา จัดงานแถลงข่าว โครงการ “ไทยช่วยไทย ใช้-ชิม-ชอป OTOP ภาคใต้”

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพ…

อ่านต่อ →