กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์ สร้างโอกาสเข้าถึงการเรียนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า ม.อ. ภาคีองค์กรศิษย์เก่าทุกคณะ และชมรมศิษย์เก่าระดับจังหวัด ดำเนินโครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์” จัดหาอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคใต้ สนับสนุนการเรียนรู้ตามวัยที่เหมาะสมและสร้างโอกาสเข้าถึงการเรียนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ →

สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่ เติมฝันทางการศึกษา มอบทุนผ่านโครงการ”เปลี่ยนหนังสือเก่าเป็นทุนการศึกษาปีที่ 5″

สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่ ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร ม.อ. ร่วมกับ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (ICC Hat Yai) จัดโครงการ “เปลี่ยนหนังสือเก่าเป็นทุนการศึกษาปีที่ 5” เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ม.อ. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้เติมฝันทางการศึกษาต่อไป

อ่านต่อ →

กรมการขนส่งทางบกขยายเวลา”ใบขี่ขับรถหมดอายุ” บรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบก ได้มีประกาศงดให้บริการประชาชนด้านใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น โดยในช่วงระยะเวลาการงดให้บริการ กรมการขนส่งทางบกได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อผ่อนปรนการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว สามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

อ่านต่อ →

กพท.เตรียมเปิดบินเข้า-ออก 29 จังหวัดพื้นที่แดงเข้ม เริ่ม 1 ก.ย. 64

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เตรียมมาตรการรองรับเพื่อเปิดเที่ยวบินโดยสารในประเทศได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้เป็นต้นไป โดยการเดินทางด้วยเครื่องบินจะเป็นไปในรูปแบบระบบปิดซึ่งสามารถคัดกรองผู้โดยสารและสอดรับกับมาตรการของ ศบค. ผู้โดยสารสามารถเดินทางออกจากพื้นที่สีแดงเข้มได้ในต้นเดือนกันยายนนี้ โดยสายการบินจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมาตรการการเข้าออกจังหวัดพื้นที่ปลายทาง

อ่านต่อ →

กรมควบคุมโรค ยืนยัน ไม่มีเรียก “เก็บค่าใช้จ่าย” ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ อย่าหลงเชื่อ SMS หลอกให้ลงทะเบียน

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ตามที่มีการส่งข้อความผ่านทาง SMS ให้ลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโรคโควิดไฟเซอร์  โดยระบุว่า ต้องเสียค่าใช้จ่ายนั้น ไม่เป็นความจริง โดยการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนเพื่อป้องกันโรค และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นนั้น ขอย้ำว่า ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับวัคซีน อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทันที

อ่านต่อ →

โพสต์ไว้ที่: News

ทีมแพทย์ รพ.สงขลานครินทร์ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ Nursing home อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทีมแพทย์จากฉีดวัคซีน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ลงพื้นที่เพื่อเร่งฉีดวัคซีนให้แก่ผู้สูงอายุกลุ่ม Nursing home เพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบาง ที่ตกค้างจากการสำรวจในเขตพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อ่านต่อ →

ราชกิจจาฯ ประกาศสภาเภสัชกรรมให้ใช้ “ยาฟาวิพิราเวียร์” แก่ผู้ตรวจ ATK ที่มีผลเป็นบวก

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 56/2564 เรื่อง แนวทางการให้บริการยาฟาวิพิราเวียร์ และยาจำเป็นแก่ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเป็นบวกด้วยชุดตรวจสำหรับโควิด-19 ประเภท Antigen Test Kits แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Self-Test Kits) หรือ ATK เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ไปสู่ชุมชน ทุกภูมิภาคของประเทศ กระทบต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชน ตลอดจนความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม นับเป็นภัยพิบัติร้ายแรงของประเทศชาติการค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วแยกจากชุมชนและครอบครัว เพื่อมิให้เป็นพาหะแพร่เชื้อโดยวิธีการ Home isolation หรือ Community isolation

อ่านต่อ →

ผลสำรวจ”กาแฟสำเร็จรูป”อ้างสรรพคุณเกินจริง พบยาอันตรายอาจเกิดผลข้างเคียงถึงชีวิต

นิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ และโครงการสนับสนุนระบบเฝ้าระวังสินค้าและบริการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เปิดเผยผลตรวจวิเคราะห์ยาควบคุมพิเศษ โดยสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูป ที่อ้างสรรพคุณช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ จำนวน 23 ตัวอย่าง จากร้านค้าทั่วไปและร้านค้าออนไลน์ ได้แก่ ร้านค้าทั่วไป พื้นที่จังหวัด สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส จำนวน 16 ตัวอย่าง ร้านค้าทั่วไปในกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 2 ตัวอย่าง ร้านค้าออนไลน์ Lazada และ Shopee จำนวน 5 ตัวอย่าง ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564

อ่านต่อ →

รพ.สงขลานครินทร์ จับมือบริษัทโชติวัฒน์ฯ ขับเคลื่อนโครงการนำร่องบูรณาการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และ บริษัทโชติวัฒน์ อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนโครงการนำร่องเพื่อบูรณาการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Sandbox) จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ →

โพสต์ไว้ที่: News เก็บเข้าไฟล์ไว้ที่:

ทำไมเรื่องสุขภาพจิต (Mental Health) จึงสำคัญกับคนยุคโควิด?

สุขภาพจิต (Mental Health) เป็นส่วนสำคัญในการมีชีวิตที่สมดุลและสุขภาพดี เพราะหากทุกคนมีปัญหาเกี่ยวกับจิตใจ อารมณ์ และต่อเนื่องไปสู่สังคม ซึ่งปัญหาเหล่านี้มันส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิด รวมถึงการปฏิบัติตัวในแต่ละวันว่าจะมีทิศทางที่ดีหรือย่ำแย่ลง ดังนั้นการรับมือกับความเครียดและการให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตของตัวเองจึงสำคัญมากๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโควิดก็นำไปสู่ความกังวลสารพัด แม้ว่าความเครียดที่เกิดขึ้นในสถานการณ์วิกฤตจะเป็นกลไกโดยธรรมชาติ แต่การไม่มีแผนรับมือความเครียดและการดูแลสุขภาพจิตที่ถูกต้องแล้ว อาจนำไปพาไปสู่ความเสี่ยงมากมายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

อ่านต่อ →