สุริยุปราคาบางส่วน ลานสนามหน้าเสาธง ม.อ.

26 ธันวาคม พ.ศ.2562 เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน

ปรากฏการณ์สุริยุปราคา คือปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ ,ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน ซึ่งเกิดขึ้นทุกเดือน เพียงแต่ว่าโอกาสที่ทั้งสามจะมาอยู่ในระนาบเดียวกันนั้นเกิดไม่บ่อยนัก แต่เมื่อเกิดแล้วจะเกิดเงาของดวงจันทร์ปรากฏบนโลก หรือถ้ามองจากโลก เราจะเห็นดวงจันทร์ไปบังดวงอาทิตย์

โดยในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562 ภาคใต้ของประเทศไทยมีโอกาสเห็นการแหว่งลึกของสุริยุปราคาบางส่วนมากกว่าภูมิภาคอื่น ๆ ในประเทศ  และสำหรับพื้นที่จังหวัดสงขลามีโอกาสเห็นการเกิดสุริยุปราคาบางส่วน 

ดวงจันทร์โคจรมาบดบังดวงอาทิตย์ 76.91 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ดวงอาทิตย์ การบดบังจะเกิดขึ้นในช่วงเวลา 10.16 – 14.05 น. โดยเวลา 12.08 น.เป็นช่วงที่มีการบังลึกมากที่สุด

กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ บริเวณลานสนามหน้าเสาธง พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ตั้งแต่เวลา 9.45 น. จนถึง 14.20 น.