PSU Broadcast Podcast : การนวดบรรเทาอาการไมเกรน

รายการสภากาแฟสุขภาพ ตอน การนวดบรรเทาอาการไมเกรน
โดยคุณพิมพ์วิภา แพรกหา แพทย์แผนไทยประยุกต์
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายการสภากาแฟสุขภาพ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ FM 88 MHz ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.00 – 11.00 โดยประมาณ