ไปรษณีย์ไทยร่วมแคมเปญไปรษณีย์ reBOX เปลี่ยนกล่องเก่า เป็นกล่องรัก

ม.สงขลานครินทร์ และไปรษณีย์ไทย ชวนร่วมแคมเปญไปรษณีย์ reBOX ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “กล่องรักที่สัมผัสได้” 📦 กล่องเก่าเป็นกล่องใหม่ สร้างประโยชน์ต่อไปไม่รู้จบ มาร่วมรีไซเคิล กล่อง/ซอง ที่ไม่ใช้แล้ว เป็นกล่อง BOX บุญ ส่งมอบให้หน่วยงานคนพิการ นำไปสร้างประโยชน์ให้คนพิการต่อไปเพียงรวบรวม กล่อง/ซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว ทุกประเภทมาไว้ที่บริเวณหน้าอาคารศูนย์ไปรษณีย์ได้ทั่วประเทศ หรือ 📍 ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ณ บริเวณที่ทำการไปรษณีย์ สาขา ม.สงขลานครินทร์ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารกีฬาและนันทนาการ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระยะเวลาแคมเปญ 20 กุมภาพันธ์ – 31 ตุลาคม 2566

✅ เก็บ สะสมกล่อง ซองไม่ใช้แล้ว

✅ พับ นำกล่อง ซอง มาพับและเรียงเป็นชั้นแบน เพื่อง่ายต่อการรวบรวม

✅ มัด กล่อง ซองให้เรียบร้อย เพื่อสะดวกต่อการขนย้าย

ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรคนพิการ บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตประจำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ จำนวนกว่า 2,153,519 คน นับเป็นบุคคลที่สำคัญ ที่สามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศและสังคม ไปรษณีย์ไทย ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการสื่อสารและการขนส่งของชาติ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของความเป็นอยู่ของคนพิการ ไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมผ่านเส้นทางการขนส่ง หรือการจัดการกล่องพัสดุและซองกระดาษใช้แล้วที่จะกลายเป็นขยะ มาก่อให้เกิดประโยชน์ จึงได้มุ่งเน้นรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการนำกล่องพัสดุและซองกระดาษที่ยังแข็งแรง สภาพดี กลับมาใช้ซ้ำ รวมถึงการนำไปต่อยอดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิต และลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้จัดทำแคมเปญ reBOX ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “กล่องรักที่สัมผัสได้” กล่องเก่าเป็นกล่องใหม่ สร้างประโยชน์ต่อไปไม่รู้จบ ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงาน ร่วมรีไซเคิลกล่อง/ ซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว และสร้างประโยชน์ใหม่แทนความรักจากผู้เข้าร่วมแคมเปญฯ สู่คนพิการ โดยการเก็บ-พับ-มัด กล่องให้มีขนาดเล็ก สามารถขนย้ายได้สะดวก มาให้ไปรษณีย์ได้ทั่วประเทศ หรือ จุดรับกล่อง/ซองฯ ที่หน่วยงานพันธมิตร และรับฝากนอกสถานที่ (Pick-Up service) สำหรับลูกค้า ประชาชน หน่วยงาน โดยไปรษณีย์ไทยจะนำกล่อง/ซองฯ ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำผ่านเส้นทางไปรษณีย์ ส่งให้บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด(มหาชน) (SCGP) รีไซเคิลเป็นกล่อง BOX บุญ ส่งมอบให้หน่วยงานคนพิการนำไปสร้างประโยชน์แก่คนพิการต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *