ม.อ. ร่วมกับ ชุมชนมัสยิด ซาฮิ ปากีสถาน นำเสนอคุณค่าของทุนวัฒนธรรม ภายใต้งาน “ชวนกันมาจิบชาปากีฯ”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ ชุมชนมัสยิด ซาฮิ ปากีสถาน จัดกิจกรรมภายใต้งาน “ชวนกันมาจิบชาปากีฯ” ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ มัสยิดปากีสถาน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานเทศกาลออกแบบปักษ์ใต้ครั้งแรกของภาคใต้ Pakk Taii Design Week ร่วมกับเครือข่ายนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ มุ่งเป้าหมายเพื่อนำเสนอคุณค่าของทุนวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวความเป็นมา วิถีชีวิตของชาวมุสลิมปากีสถานในอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ศึกษาของโครงการวิจัย “วิถีมงคลของนครหาดใหญ่บนฐานทุนวัฒนธรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” ภายใต้งบประมาณและการสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดยมี ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ และทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมบูรณาการศาสตร์ และสร้างความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่

“มัสยิดซาฮิปากีสถาน” หรือ “มัสยิดปากีสถาน” นอกจากจะเป็นศาสนสถานสำหรับชาวมุสลิมปากีสถานในหาดใหญ่แล้ว ยังเป็นสถานที่ละหมาดให้แก่ชาวมุสลิมจากหลายประเทศที่เดินทางเข้ามายังในพื้นที่ อีกทั้งเป็นที่พักพิงฉันท์มิตรให้ชาวมุสลิมจากนานาประเทศ ซึ่งชาวปากีสถานในหาดใหญ่ปัจจุบัน คือ รุ่นที่ 3 และ 4 ที่ยังคงยึดมั่นปฏิบัติตามธรรมเนียมและตามหลักศาสนา วัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างแนบแน่น

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสน้อยครั้งที่เปิดโอกาสให้ผู้คนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในมัสยิด เพื่อส่งเสริมคุณค่าและขยายการรับรู้อัตลักษณ์ของ “ความเป็นปากีสถาน” ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การชมนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตในหลากหลายมุมมอง การพบปะพูดคุยกับชาวมุสลิมปากีสถาน รุ่นที่ 3 และที่ 4 ร่วมเรียนรู้เส้นทางการเดินทางของชนเผ่าปาทาน มุสลิมปากีสถานตะวันตกที่อพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทยพร้อมสัมผัสกับความเป็นชาวปากีสถานผ่านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอาหาร เครื่องแต่งกาย งานหัตถกรรม การเพ้นท์ลวดลายจากพืช เฮนน่า รวมถึงเครื่องดื่มอย่าง “ชาเฮ” ชารสเข้ม หอมนมและเครื่องเทศ ซึ่งจะมีการชงชา และสาธิตการทำอาหารในวิถีแบบปากีสถานแท้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *