2nd Anniversary Robotic Surgery PSU ยกระดับเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพสู่สากล ด้วยหุ่นยนต์ผ่าตัด เพื่อพี่น้องชาวใต้

2nd Anniversary Robotic Surgery PSU ยกระดับเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพสู่สากล ด้วยหุ่นยนต์ผ่าตัด เพื่อพี่น้องชาวใต้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี การรักษาผู้ป่วยด้วยหุ่นยนต์ผ่าตัด ของทีมแพทย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมาก ปลอดภัย และทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ ลานเวทีสุขภาพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงาน “2nd Anniversary Robotic Surgery PSU ยกระดับเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพสู่สากล เพื่อพี่น้องชาวใต้” เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยใช้หุ่นยนต์ผ่าตัด ที่มีความปลอดภัย รองรับการผ่าตัดผู้ป่วยโรคยากและซับซ้อน อีกทั้งยังเป็นหุ่นยนต์ผ่าตัดตัวเดียวในภาคใต้ ภายในงานนอกจากจะมีกิจกรรมเสวนาให้ความรู้แล้ว ยังมีการเชิญผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก และผู้ป่วยสูงอายุ มาร่วมพูดคุยเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับโรคและการเข้ารับการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์

ดร.พญ.ปิยะนันท์  วังกุลางกูร ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาด้วยหุ่นยนต์ จากสาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นโรงพยาบาลแห่งแรก และแห่งเดียวในภาคใต้ ที่ได้นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robotic Surgery) มาช่วยผ่าตัดรักษาผู้ป่วย โดยการผ่าตัดชนิดนี้แพทย์จะเป็นผู้ควบคุมแขนหุ่นยนต์ที่ประกอบไปด้วยกล้องสามมิติเสมือนจริง และแขนปฏิบัติการอีก 3 แขนที่สามารถหักงอข้อมือได้ 7 ทิศทาง ผ่านแผลขนาดเล็ก เป็นการก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมของมนุษย์ ทำให้ศัลยแพทย์สามารถเข้าถึงบริเวณที่แคบและซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น โดยหุ่นยนต์มีความแม่นยำและภาพกำลังขยายระดับสูง ทำให้ลดโอกาสบาดเจ็บต่อเส้นประสาท และอวัยวะข้างเคียง ลดการเสียเลือดระหว่างผ่าตัด ผู้ป่วยมีแผลขนาดเล็ก เจ็บน้อยลง และใช้เวลาพักฟื้นในโรงพยาบาลสั้นลง สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันปกติได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะผู้มีดัชนีมวลกาย (BMI) สูง และผู้สูงอายุ การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์สามารถรองรับการผ่าตัดในผู้ป่วยที่หลากหลาย อาทิเช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งลําไส้ ไส้เลื่อน มะเร็งมดลูกและทางนรีเวช มะเร็งโคนลิ้น และมะเร็งปอด เป็นต้น

ในระยะเวลา 2 ปีของการให้บริการ ทางโรงพยาบาสงขลานครินทร์ได้ผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยไปทั้งสิ้น 350 ราย  ซึ่ง 3 อันดับแรกได้แก่ โรคไส้เลื่อนทุกประเภท โรคมะเร็งลำไส้ และโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งปัจจุบันการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์รักษามะเร็งต่อมลูกหมาก มีข้อมูลทางวิชาการรองรับและถือเป็นมาตรฐานระดับโลก ทีมแพทย์ได้ทำการผ่าตัดโรคไส้เลื่อนทุกประเภททั้งสิ้น 80 ราย ถือเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากในโรคไส้เลื่อนที่มีความซับซ้อน อวัยวะสำคัญของผู้ป่วยมีโอกาสบาดเจ็บได้ การผ่าตัดจึงต้องการความแม่นยำสูง หลังจากเข้ารับการรักษา ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยความเสี่ยงสูง การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์และใช้ระยะเวลาฟื้นตัวสั้นเพียง 1-2 วันในโรงพยาบาล

นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ยังได้ทำการผ่าตัดมะเร็งทางนรีเวชด้วยหุ่นยนต์เป็นจำนวนสูงที่สุดในประเทศ โดยเฉพาะผู้ป่วยดัชนีมวลกายสูง สามารถฟื้นตัวได้เร็วและลดภาวะแทรกซ้อนลงได้

ปัจจุบันหุ่นยนต์ผ่าตัดของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นหุ่นยนต์ผ่าตัดเพียงตัวเดียวที่ให้บริการในภาคใต้      ซึ่งในการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องทุกคนต้องผ่านการฝึกและได้ใบรับรองมาตรฐานการใช้งานเครื่องและหุ่นยนต์ ทำให้มั่นใจได้ว่าในการรักษาผู้ป่วยจะมีแพทย์และพยาบาลที่เชี่ยวชาญการใช้หุ่นยนต์คอยดูแล นอกจากนี้เรายังเป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านการบริการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ ทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษาแพทย์เฉพาะทางได้ที่ คลินิกศัลยกรรม โทร. 074-451760-1 คลินิกนรีเวช โทร. 074-451762 คลินิก หู คอ จมูก โทร. 074-451775 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *