ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา

ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ดังนี้
1) ร่วมกับเทศบาลเมืองสิงหนคร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ลานเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองสิงหนคร โดยมีนายมานพ หนูสอน ปลัดเทศบาลเมืองสิงหนคร ประธานเปิดในพิธี
2) พนักงานจิตอาสา และบริษัทคู่ค้า นำของขวัญไปมอบให้แก่ผู้ป่วยเด็ก ณ โรงพยาบาลสงขลา และผู้ป่วยมะเร็งเด็ก ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
3) มอบกระเป๋าเป้เด็กดี ให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
3.1 หน่วยงานราชการต่างๆ ในอพเภอสิงหนคร
3.2 โรงเรียนเครือข่ายทั้ง 11 โรงเรียน
3.3 ชุมชนรอบฐานสนับสนุนฯ และชุมชนใกล้เคียง
3.4 สมาคมประมง 20 สมาคม ใน 9 จังหวัดรอบอ่าวไทย

โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา ได้นำพนักงานร่วมมอบของขวัญวันเด็กแก่ผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลสงขลา และผู้ป่วยมะเร็งเด็กโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
นอกจากนี้ ยังได้จัดมอบเป้เด็กดีให้กับโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 11 โรงเรียน,หน่วยงานราชการ ชุมชนในพื้นที่เพื่อนำไปเป็นของขวัญวันเด็ก และจัดงานวันเด็กให้กับน้อง ๆ ที่เทศบาลเมืองสิงหนครอีกด้วย

โพสต์ไว้ที่: News เก็บเข้าไฟล์ไว้ที่: