หน้ากากผ้า EnviTrap ฆ่าเชื้อโรค นวัตกรรมจากคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์

ดร. คัมภีร์ พ่วงทอง  รองคณบดีฝ่ายวิจัย  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ จัดทำหน้ากากผ้า  EnviTrap  เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์  ซึ่งพัฒนาโดยทีมจากคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้ความร่วมมือของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) โดยการสนับสนุนของบริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด  และให้คำปรึกษา โดย รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน้ากากผ้าที่ผลิตสามารถป้องกันละอองฝอยและสารคัดหลั่ง (Droplet) มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อโรค พร้อมทั้งสามารถดูดซับสารคัดหลั่งจากผู้สวมใส่ EnviTrap  ถูกออกแบบในรูปทรง 3  มิติกระชับต่อใบหน้า และมีให้เลือกถึง 3 ขนาด คือ เล็ก กลาง ใหญ่ รวมไปถึงเป็นการลดการใช้หน้ากากอนามัยแบบครั้งเดียวทิ้งเพราะสามารถนำไปซักและใช้ซ้ำได้

“ความยากในการผลิตหน้ากากผ้า EnviTrap  เริ่มตั้งแต่การหาผ้าที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการทำหน้ากากไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคหรือไม่ทำให้การหายใจลำบาก เป็นต้น รวมทั้งการขึ้นรูป ออกแบบดีไซน์ต่าง ๆ และสถานการณ์ในปัจจุบันการหาผ้าในปริมาณที่มากพอต่อความต้องการเป็นไปด้วยความลำบาก ทำให้การผลิตเกิดความล่าช้าและมีปัญหาพอสมควรอีกทั้งข้อจำกัดในการใช้งานของ EnviTrap  ที่ทีมผู้พัฒนาแนะนำว่ายังไม่ควรใช้เพื่อทดแทนหน้ากากตามมาตรฐาน N95 โดยตรง จึงอาจจะไม่เหมาะกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยไวรัส COVID-19 ที่ต้องการหน้ากากอนามัย N95 โดยตรง”