ปตท.สผ. ส่งมอบเครื่องมือทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ภาคใต้

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 บริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ส่งมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ กล่องหัตถการความดันลบ และหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช, โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

รายละเอียดดังนี้

  1. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช – เตียงความดันลบ 2 เตียง หน้ากาก N95 – 600 ชิ้น
  2. โรงพยาบาลสงขลา – เตียงความดันลบ 2 เตียง กล่องหัตถการความดันลบ 10 กล่อง หน้ากาก N95 – 700 ชิ้น
  3. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ -​ เตียงความดันลบ 1 เตียง