ปตท.สผ.ร่วมป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในเดือนรอมฎอน

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 45 ลิตร เเก่มัสยิดในพื้นที่เทศบาลเมืองสิงหนคร จำนวน 9 มัสยิด เพื่อใช้สำหรับการปฎิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน และป้องกันการเเพร่ระบาดของโรค COVID-19

มัสยิดในพื้นที่เทศบาลเมืองสิงหนคร ดังนี้

1) มัสยิดหัวสนอ่อน (บ้านทะเลนอก)
2) มัสยิดสุลต่านสุไลมาน ชาห์ (บ้านเขาแดง)
3) มัสยิดยาบัลโรดเหร๊าะหม๊ะ (บ้านหัวเขา)
4) มัสยิดอัศหาบุ้ลญันนะฮ์ (มัสยิดสีชมพู)
5) มัสยิดมัสยิดยาบัลนูร (บ้านเขาเขียว)
6) มัสยิดอีมาดลดีด
7) มัสยิดอีมาดลอิสลาม
8) มัสยิดฉีอารุลอิสลาม (บ้านหน้าเมือง)
9) บาลายชุมชนหลังทวดศาลาหุม