สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ร่วมกับ ปตท.สผ. จัดทำเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบลดการสัมผัส

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ร่วมกับ ปตท.สผ. จัดทำเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ จำนวน 80 เครื่อง ลดการสัมผัส และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 และ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 400 ลิตร ได้มีการส่งมอบให้แก่นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา (ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับหน่วยงานราชการ และชุมชนต่างๆ ในจังหวัดสงขลา

ทั้งนี้เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเหยียบเท้าป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยใช้เท้าเหยียบที่เครื่องเพื่อลดการสัมผัสป้องกันการเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้ทำการพัฒนาและออกแบบตัวเครื่องให้เหมาะแก่การใช้งาน อีกทั้งยังใช้งานได้ง่ายไม่เปลืองเนื้อที่ เคลื่อนย้ายได้สะดวกและสามารถนำไปตั้งยังจุดบริการประชาชนตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ ธนาคาร หรือในพื้นที่ที่มีประชาชนเข้าออกเป็นจำนวนมาก