ปตท.สผ. มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ทีมงานพร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ร่วมเดินทางมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ดังนี้

1) ปตท.สผ. มอบข้าวสาร จำนวน 500 กิโลกรัม แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา เพื่อนำไปมอบให้กับวัดและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

2) ปตท.สผ. และบริษัทร่วมทุน มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 20 ลิตร พร้อมเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ 1 เครื่อง ให้แก่ นายสุทธิชัย สุขสีเสน พลังงานจังหวัดสงขลา

3) ปตท.สผ. มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 20 ลิตร พร้อมเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ 1 เครื่อง ให้แก่ นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

4) ปตท.สผ. มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ทัพเรือภาคที่ 2 ผ่านกิจกรรมตู้ปันสุขกับทัพเรือภาคที่ 2 เพื่อแบ่งเบาภาระของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19)

5) ปตท.สผ. มอบถุงยังชีพ จำนวน 17 ชุด ให้เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จังหวัดระนอง เพื่อกระจายให้ประชาชนในพื้นที่ที่ถูกกักตัวจากสถานการณ์ Covid-19

โพสต์ไว้ที่: News เก็บเข้าไฟล์ไว้ที่: