สงขลานครินทร์ ลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดโปรตีน แก่ บริษัท วธูธร จำกัด บริษัท ฮายาลิต้า กรุ๊ป จำกัด และบริษัท พี เอส ยู นวัตวาณิชย์

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยโครงการ กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดโปรตีนจากน้ำเลี้ยงเชื้อ lactobacilus rhamnosus และ lactobacilus casei แก่ภาคเอกชน  ประกอบด้วย บริษัท พี เอส ยู นวัตวาณิชย์  บริษัท วธูธร จำกัด  และบริษัท ฮายาลิต้า กรุ๊ป จำกัด ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดโปรตีนจากน้ำเลี้ยงเชื้อ lactobacilus rhamnosus และ lactobacilus casei เป็นผลงานประดิษฐ์ภายใต้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร  ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล และทีมวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นโพรไบโอติกส์สายพันธุ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติทางการแพทย์ มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรค ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ กระตุ้นภูมิคุ้มกัน และมีความปลอดภัยในการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อป้องกันโรคในช่องปาก อีกทั้งยังพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และภาคเอกชนนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางพาณิชย์ ในหลากหลายรูปแบบ

ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล นักวิจัยคณะทันตแพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า งานวิจัยจากโพรไบโอติกส์ เป็นงานต่อเนื่องจากที่เราใช้ในเรื่องของการป้องกันฟันผุ    ตอนนี้นำมาผลิตเป็นเครื่องสำอาง ยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก เยลลี่ อาหารเสริม  และการวิจัยในขั้นต่อไปกำลังทำเรื่องของการนำไปใช้ต้านมะเร็ง จากสกัดสารที่เป็นประโยชน์ ที่สร้างจากโพรไบโอติกส์ เช่นกัน

ทั้งนี้ พิธีลงนามในครั้งนี้ เป็นการนำภาคเอกชนมาทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในเชิงพาณิชย์   หากภาคเอกชนสนใจหรือมีความต้องการขออนุญาตใช้สิทธิผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถติดต่อได้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่

คุณณภัค พันธุ์ช่างทอง โทร. 074-859516, 089-4636439 อีเมล: napak.jp@gmail.com

หรือคุณสิทานนท์ อมตเวทย์ โทร. 074-859516, 090-9707099 อีเมล: sitanon.a@psu.ac.th