สถาบันฮาลาล ม.อ. สร้างความร่วมมือยกระดับมาตรฐานฮาลาลของประเทศไทย พร้อมเปิดตัวชุดทดสอบการปนเปื้อน DNA สุกร (TEST KIT)

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมการทำงานด้านฮาลาลในประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าและน่าเชื่อถือพร้อมเปิดตัวนวัตกรรม TEST KIT ชุดทดสอบสารปนเปื้อน DNA สุกรในผลิตภัณฑ์ ใช้งานง่ายและรวดเร็ว

​ปัจจุบันอุตสาหกรรมสินค้าฮาลาลและตลาดสินค้าฮาลาลถือเป็นตลาดที่ใหญ่ระดับโลก เนื่องจากการเติบโตของประชากรมุสลิมที่มีมากถึง 1 ใน 4 ของประชากรโลก ทั้งยังกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค อีกทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดทำแผนขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าฮาลาลตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้าฮาลาลติดอันดับ 1 ใน 5 ของผู้ส่งออกสินค้าฮาลาลโลก พร้อมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าฮาลาลในประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของตลาดฮาลาลโลก ทั้งนี้สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนิงานด้านฮาลาล เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวให้การรองรับมาตรฐานฮาลาลในผลิตภัณฑ์ จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความร่วมมือในการทำงานด้านฮาลาลในประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าและเป็นที่น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยมีสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้เป็นสักขีพยาน

​ผศ.ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถานบันฮาลาล ม.สงขลานครินทร์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีฝ่ายกิจการฮาลาลทำหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องของการออกเครื่องหมายฮาลาล ของประเทศไทยทั้งหมด ดังนั้นการสร้างความร่วมมือในครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อสร้างความร่วมมือในเรื่องการพัฒนาและมาตรฐานของสินค้าฮาลาลของประเทศไทย ประกอบกับสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ม.สงขลานครินทร์ ได้พัฒนานวัตกรรมชุดทดสอบสารปนเปื้อนสุกร โปรตีนสุกร หรือ TEST KIT ที่เป็นการทดสอบเบื้องต้น เนื่องจากมีเหตุการณ์การนำเนื้อหมูมาดัดแปลงปลอมแปลงเป็นเนื้อวัวเพื่อจำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง และทางด้านสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ให้ความสนใจชุดทดสอบดังกล่าวเพื่อนำลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้น ในการทดสอบกับเนื้อสดโดยไม่ผ่านความร้อนหรือการปรุงสุกมาก่อน อย่างไรก็ตามชุดทดสอบ TEST KIT ยังคงมีข้อจำกัดในเรื่องของอายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน และมีความจำเป็นต้องเก็บไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิที่เย็นเท่านั้น

ชุดทดสอบ TEST KIT ลักษณะคล้ายกับอุปกรณ์ชุดตรวจการตั้งครรภ์ของผู้หญิง ที่ใช้งานง่ายได้ผลรวดเร็วภายใน 4-5 นาที สามารถเห็นผลแม่นยำกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ หากผลที่แสดงเป็น 2 ขีด หมายความว่าชิ้นเนื้อนั้นมีส่วนผสมของเนื้อหมู แต่หากผลแสดงเป็น 1 ขีด แสดงว่าไม่มีส่วนผสมของเนื้อหมู

นอกจากนั้น ในงานดังกล่าว ยังมีการเปิดตัวนวัตกรรมซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ นางพจนาถ พัทบุรี สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ “เครื่องตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกรในผลิตภัณฑ์ PORCINE TEST KIT” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันฮาลาล ชุดสำเร็จรูปตรวจสอบการปนเปื้อนของสุกรดังกล่าวใช้เทคนิคลาเทอรัลโฟล เป็นการนำเอาอิมมูโนโกลบูลินชนิดจี (G) ของสุกรมาต่อเชื่อมกับอนุภาคทองมีขนาดประมาณ 40 นาโนเมตรแล้วนำมาพ่นบนวัสดุใยแก้ว นำมาประกอบไว้ในรูปชุดตรวจสอบ เพื่อจับอนุภาคโปรตีนจากสุกรในตัวอย่างที่ตรวจสอบ แล้วอนุภาคเคลื่อนที่ไปจับกับ อิมมูโนโกลบูลินชนิดจี (G) ของสุกรที่ถูกพ่นไว้เป็นเส้นตรงที่ตำแหน่ง เส้นทดสอบ (T) ทำให้เกิดปฏิกิริยาของแถบสีแดงเข้ม ทำให้ทราบปฏิกิริยาให้ผลบวกซึ่งหมายความว่ามีการปนเปื้อนของสุกร ซึ่งเป็นชุด TEST KIT ที่ใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว

​ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามหรือสั่งจองชุดทดสอบ TEST KIT ได้ที่ สถาบันฮาลาล ม.สงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 074-289292

โพสต์ไว้ที่: News