“หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 11” ครบรอบ 10 ปี น้ำท่วมหาดใหญ่ การ์ดอย่าตก

PSUradio88 · สภากาแฟ – หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วมครั้งที่ 11 โดย รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์

หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม จัดขึ้นมาเพื่อรวมพลังของชาวหาดใหญ่เพื่อเราจะสู้ไปด้วยกัน โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นแกนกลางการเสวนา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 11” ครบรอบ 10 ปี น้ำท่วมหาดใหญ่ การ์ดอย่าตก พร้อมด้วยบรรยายพิเศษเรื่องทบทวน 10 ปี น้ำท่วมหาดใหญ โดยคุณวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา, รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และดร.สมพร สิริโปราณานนท์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในวันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และสามารถรับชมไลฟ์ ได้ที่เพจเฟสบุ๊ค สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ – PSU Broadcast

หลังน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ครั้งใหญ่ในปี 2553 เครือข่ายหาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วมเกิดขึ้นเพื่อรวมพลังชาวหาดใหญ่ หน่วยงานรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นจากการตั้งคำถามว่า “เมืองหาดใหญ่เจอน้ำท่วมหนัก เมืองเสียหายหนัก ทำไมเมืองไม่มีระบบเตือนภัย” ทั้งที่เมืองมีนักวิชาการเยอะ มีหน่วยงานราชการจำนวนมาก ภาคประชาสัมคมก็เข้มแข็ง น่าจะร่วมกันทำได้ดีกว่า นี่คือโจทย์สำคัญที่ รศ.ดร.ธนิศ เฉลิมยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ เล่าถึงความเป็นมาของการจัดงานเสวนา”หาดใหญ่เข้มแข็ง …สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งแรกเมื่อต้นปี 2554

ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ ม.อ. เป็นศูนย์วิจัยและแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดในภาคใต้ ที่รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับภัยพิบัติ น้ำท่วม ดินถล่ม และภัยพิบัติอื่น ๆ เช่น การกัดเซาะตลิ่ง รวมถึง Climate Change ของภาคใต้ในระยะยาวและต่อเนื่อง รวมถึงการจัดการภัยพิบัติ โดยทำการวิเคราะห์ ประเมิน และพัฒนาแบบจำลองเพื่อช่วยในการบริหารจัดการ และแก้ปัญหา และแหล่งศึกษาเรียนรู้และฝึกอบรมด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติของภาคใต้ อีกทั้งได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบเตือนภัยน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่

รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์

“ทำไมเมืองหาดใหญ่น้ำท่วมหนักแล้วถึงไม่มีระบบเตือนภัย เราเสียหายหนัก เรามีนักวิชาการก็เยอะ มีหน่วยราชการทุกหน่วยอยู่ในสงขลา มีภาคประชาสังคมเข้มแข็ง แล้วทำไมเราเสียหายหนัก? แล้วน่าจะทำได้ดีกว่านี้ในตอนนั้นที่มองกันและมีการพูดคุยกันในกลุ่มของทั้งนักวิจัยเองและของอาจารย์มหาวิทยาลัยและภาคประชาสังคม ราชการด้วย ก็มาคุยกันว่า ถ้างั้นเรามาคุยกันหน่อยดีมั้ยให้เป็นเรื่องเป็นราว ปี 53 เราเจอน้ำท่วมหนักเราเสียหายมาก มาวิเคราะห์ว่าเรายังขาดอะไรทำอะไรไม่พอ ดังนั้นมหาวิทยาลัยที่เป็นแกนกลางของงานเสวนาหาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ประมาณต้นปี 54 จึงเชิญทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาคุยกันเลยว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมเราเสียหายเยอะ การทำงานทำไมไม่มีระบบ ไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ทั่วถึง จึงตั้งโจทย์ว่าน้ำท่วมครั้งหน้าเราต้องทำได้ดีกว่าเดิม”

สำหรับครบรอบ 10 ปีของการเกิดเครือข่ายและงานเสวนาหาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม และอีกไม่นานจะเริ่มเข้าช่วงมรสุมฝั่งตะวันออก เป็นฤดูกาลที่ฝนตกชุกของภาคใต้ฝั่งตะวันออกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้กำหนดจัดงานเสวนาหาดใหญ่เข้มแข็งฯ ครั้งที่ 11 ในวันศุกร์ที่ 9 ต.ค.2553 ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติคโฮเทล โดยจะมีการบรรยายพิเศษทบทวน 10 ปีน้ำท่วมหาดใหญ่, การเสวนาครบรอบ 10 ปี น้ำท่วมหาดใหญ่ น้ำจะยังท่วมไหม โดยตัวแทนองค์กรที่เกี่ยวข้อง และเสวนาความพร้อมของภาคประชาชนอีกด้วย