เปิดรับสมัครทำกระเป๋าผ้าสไตล์ญี่ปุ่น “ฟุโรชิกิ”

สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ รับสมัครผู้สนใจเรียนทำกระเป๋าผ้าสไตล์ญี่ปุ่น “ฟุโรชิกิ” สะพายข้าง

ในวันอาทิตย์ ที่ 1 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00น.-12.30น. ที่อาคารศูนย์การศึกษาเพื่อสันติภาพ ม.อ.หาดใหญ่ ถ.ปุณณกัณฑ์ (อยู่เลย โรงเรียน ม.อ.ว. ไปประมาณ 200 เมตร ฝั่งเดียวกัน) ภายในกิจกรรมตลาดนัดฟินดีอยู่ดี

ค่าสมัครพร้อมอุปกรณ์ 70 บาท รับจำนวน 15 คน ผู้เรียนไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์มา อาจารย์ผู้สอนจัดเตรียมให้

สมัครเรียนได้ที่สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ โทร. 074 558775 , 074 558777, 074 282282