เปิดสอนศิลปะ ถัก-มัดเชือก มาคราเม่ ในหลักสูตร มาคราเม่ Love yeti

กิจกรรมฟินดี อยู่ดี อาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 นี้ อาจารย์นิภาพร จันทรวังโส เปิดสอนศิลปะการถัก-มัดเชือก มาคราเม่ ในหลักสูตร มาคราเม่ Love yeti เรียนรู้วิธีการถักเชือกมาคราเม่ไปประยุกต์ใช้บนแก้วน้ำเยติ

เพิ่มความสะดวกคล่องตัวในการจับแก้วมากขึ้น เรียนง่ายใช้ประโยชน์ได้จริง

ตั้งแต่เวลา 10.00น.-12.30น. ที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อสันติภาพ ม.อ.หาดใหญ่
สนใจสมัครได้ตัวเองได้ที่สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่หรือสมัครได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074 558775 ,074 558888,074 282282


ค่าสมัคร 50 บาท ผู้เรียนเตรียมแก้วเยติมาเอง อุปกรณ์อย่างอื่นไม่ต้องเตรียมมา ทางอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เตรียมให้
**พบกับกิจกรรมงานเย็บปักถักร้อย กับอาจารย์นิภาพรได้ ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนในกิจกรรม ตลาดฟินดีอยู่ดี และรวมอุดหนุนสินค้าจากเครือข่ายตลาดฟินดีอยู่ดีได้ในวันและเวลาดังกล่าว**