ปตท.สผ.สานต่อโครงการ”หนูรักกีฬา กับ ปตท.สผ.” ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “หนูรักกีฬา กับ ปตท.สผ.” ประจำปี 2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นอนุบาล กับโรงเรียนในเครือข่าย ปตท.สผ. อำเภอสิงหนคร จำนวน 10 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนา ร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และใช้ทักษะด้านเกมส์กีฬา เป็นสื่อในการเรียนรู้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายรัฏฐา เนตรสว่าง ปลัดอาวุโสอำเภอสิงหนคร เป็นประธานในพิธี