ศูนย์อาสาสมัคร ม.อ. เปิดพื้นที่พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสาร แก่อาสาสมัครสร้างสื่อ..สู้ภัยโควิด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ภายใต้โครงการร่วมป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยการเปิดโอกาสให้นักศึกษาจิตอาสา ผู้ที่สนใจเข้าฝึกทักษะการสื่อสารและเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานด้านอาสาสมัครเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนสำหรับป้องกันปัญหาจากการแพร่ระบาดของโควิด19 ในพื้นที่ และเพื่อการสร้างระบบต้นแบบในการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแก่กลุ่มคนเปราะบาง อีกทั้งสามารถนำไปขยายผลต่อในพื้นที่อื่นๆต่อไปในอนาคต

ผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริม-จิตสาธารณะและการพัฒนาที่ยั่งยืน ม.สงขลานครินทร์ กล่าวว่า การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ภายใต้โครงการร่วมป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เทศบาลนครหาดใหญ่ ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Hatyai sandbox โดยการทำงานร่วมกันหลายหน่วยงาน ด้านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าไปมีส่วนร่วม 2 ส่วน คือ ด้านสุขภาพอนามัย และด้านสังคม ด้วยกระบวนการทำงานของศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานคริทนร์และสมาคมอาสาสร้างสุข ร่วมกันทำงานด้านการช่วยเหลือสังคม เยียวยากลุ่มเปราะบางหรือผู้ไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาจิตอาสา ศิษย์เก่า และภาคประชาสังคม

ทั้งการเก็บข้อมูล การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคิวการรับวัคซีน รวมถึงการลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มเส้นด้ายในการตรวจค้นหาเชิงรุกตามชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้ก่อนการนำจิตอาสาลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานต้องได้รับการฝึกหรือได้รับการอบรมขั้นพื้นฐาน ซึ่งการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในครั้งนี้มีนักศึกษาและประชาชนจิตอาสาจำนวน 40 คน เข้ารับการอบรมด้วยระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 16 และ 19 พฤศจิกายน 2564

“อาสาสมัครสร้างสื่อ สู้ภัยโควิด” ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร จะทำหน้าที่การสื่อสารข้อมูลให้กับประชาชนในพื้นที่ ช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางให้พื้นที่เป้าหมายให้ได้รับการเยียวยาเบื้องต้น ก่อให้เกิดเกิดระบบต้นแบบในด้านการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแก่กลุ่มคนเปราะบางและนำไปขยายผลต่อในพื้นที่อื่นๆต่อไปได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *