สุขใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ “ของขวัญวันเด็ก 2565”

บรรยากาศมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ เสาร์ ที่ 8 มกราคม 2565 ในพื้นที่ 2 ชุมชน (ชุมชนรัตนวิบูลย์ และชุมชนสถานีอู่ตะเภา) เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใต้กิจกรรมของสถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ FM.88.0 MHz. ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการจัดกิจกรรม “เปิดรับบริจาคของขวัญวันเด็ก” จากผู้มีจิตศรัทธาตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2565 เพื่อส่งมอบของขวัญให้แก่ชุมชนเปราะบางแออัดในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่

อ่านต่อ →

เปิดสอนศิลปะ ถัก-มัดเชือก มาคราเม่ ในหลักสูตร มาคราเม่ Love yeti

กิจกรรมฟินดี อยู่ดี …

อ่านต่อ →