รวมพลังภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรคและภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบระดับจังหวัดทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายสื่อมวลชนศูนย์ข่าวปลอดควัน  เครือข่ายครู, เยาวชน Gen Z Gen Strong ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จำนวน 150 คน เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ “คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”  โดยมี นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการกล่าวนำ  พร้อมด้วย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ รวมทั้งนายจูรี นุ่มแก้ว ดาวติ๊กต๊อก(  Influencer จูรี แหลงเล่า ) และ น.ส.นรารัตน์ ศรีเปารยะ เทพีแม่หม้าย นครหาดใหญ่ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นสื่อมวลชนอาสาศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดสงขลา

อ่านต่อ →

กรมอนามัย แนะ 4 ประเภทอาหาร ทางเลือกช่วยเลิกบุหรี่สำเร็จ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ 4 ประเภทอาหาร เพื่อเป็นทางเลือกช่วยเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ พร้อมชี้อาหารบางชนิดกระตุ้นความอยากบุหรี่ ควรเลี่ยง นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า บุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคถุงลมโป่งพอง และเป็นสาเหตุสําคัญของโรคมะเร็งปอด ผู้ที่อยากเลิกบุหรี่ จึงต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อาจใช้การบำบัดทางการแพทย์ร่วมกับการเลือกกินอาหารที่มีส่วนช่วยให้การเลิกบุหรี่ประสบความสำเร็จได้ มี 4 ประเภท

อ่านต่อ →

สูบบุหรี่ เพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 รุนแรง

การสูบบุหรี่มักจะก่อให้เกิดโรคเรื้อรัง เช่น โรคถุงลมโป่งพอง หลอดลมอักเสบเรื้อรัง มะเร็งปอด ระบบภูมิคุ้มกันจะลดต่ำกว่าคนปกติ และการสูบบุหรี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ผู้สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงหากติดเชื้อโควิด-19 ได้มากกว่าคนปกติ 5-14 เท่า เมื่อป่วยแล้วมักมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป เนื่องจากทำให้เชื้อโควิด-19 ผ่านเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายและเกิดอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

อ่านต่อ →

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่สนับสนุนโรงเรียนปลอดบุหรี่ ลดการติดบุหรี่ของเด็กไทย

ปัจจุบันสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เกิดปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาที่เร่งแก้ไขนั่นคือ การติดบุหรี่ของเด็กไทย ที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะนักสูบหน้าใหม่กลุ่มเยาวชน ซึ่งปัญหาการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นพบว่ามีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มสูบบุหรี่ในอายุที่น้อยลงเรื่อยๆ ทั้งนี้ เกิดจากวัยรุ่นยังมีความเชื่อที่ผิดๆ ขาดความตระหนักในพิษภัยของบุหรี่ จึงเป็นอีกปัญหาที่สมควรจะได้รับการแก้ไขอย่างยิ่ง

อ่านต่อ →

ศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดสงขลา ร่วมกับ อาสาสมัครเทศบาลเมืองคอหงส์ รณรงค์ในพื้นที่ชุมชนทุ่งรี เทศบาลเมืองคอหงส์ (วันงดสูบบุหรี่โลก)

วันนี้ ( 31 พฤษภาคม 2563) เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดสงขลา (สื่ออาสาของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่) ร่วมกับ อาสาสมัครเทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมเดินรณรงค์ในพื้นที่ชุมชนทุ่งรี เขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ซึ่งมีบ้านพักอาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร ให้ตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่และยาสูบ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพ อีกทั้งผู้ที่สูบบุหรี่จะมีปัจจัยเสี่ยงติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น 8 เท่า

อ่านต่อ →

กรมการแพทย์ เตือน !! การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุโรคร้าย

กรมการแพทย์ เตือนการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุโรคร้าย ไม่เพียงแค่ส่งผลร้ายแค่ตัวผู้ที่สูบบุหรี่ แต่สามารถส่งผลร้ายต่อบุคคลอื่นๆรอบข้าง ที่เรียกว่า “พิษร้ายของควันบุหรี่มือสอง” หากคุณไม่ต้องการทำร้ายสุขภาพของตัวเองและคนที่คุณรัก กรมการแพทย์แนะนำเลิกบุหรี่ไม่ยากอย่างที่คิด จะส่งผลดีเกิดขึ้นทันที หากเลิกได้ภายใน 1 ปี สามารถลดความเสี่ยงโรคหัวใจวายได้ถึง 50% และหากเลิกได้ถึง 5 ปีสามารถลดเสี่ยงโรคสมอง 50%

อ่านต่อ →