ฝุ่น PM2.5 หาดใหญ่เกินมาตรฐานจับตาเอลนีโญ เสี่ยงไฟป่าภาคใต้-อาเซียน

ฝุ่น PM2.5 หาดใหญ่เกินมาตรฐาน WHO นักวิจัยชี้เฝ้าระวังผลเอลนีโญ เสี่ยงไฟป่าภาคใต้-ภูมิภาคอาเซียน

อ่านต่อ →

ตรวจจับ ปรับจริง ห้ามใช้รถยนต์ควันดำลด PM2.5 แนะเข้ารับบริการคลินิกรถ ลดฝุ่น PM2.5 พร้อมรับสิทธิพิเศษภายใน 28 กุมภาพันธ์ 65

ดร.วัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) กล่าวว่า “คลินิกรถ ลดฝุ่น PM 2.5” โดยกรมควบคุมมลพิษและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมดำเนินโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อลดการปล่อยฝุ่น PM2.5 จากรถยนต์ส่วนบุคคลใช้งานที่สิ้นสุดระยะประกันของผู้ผลิตและมีอายุการใช้งาน 7 ปีขึ้นไป โดยประชาชนสามารถนำรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลเข้ารับการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องยนต์ ณ ศูนย์บริการรถยนต์ โดยมีบริษัทที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 11 บริษัท

อ่านต่อ →