อพท.ร่วมกับภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก Thailand Creative Cities Network:TCCN 2023 ชุบชีวิตเมือง เลืองลื่อ เหนือกาลเวลา

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อแนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก Thailand Creative Cities Network:TCCN 2023 ภายใต้แนวคิด “Sustainable City Revival” ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก โดยมีนาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องมรดกโลก โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น ย่านเมืองเก่าสงขลา จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ →

“Music Food fest @PSU in the garden” จาก PSU Bazaar Online สู่ On Ground ในสวน ต้อนรับนศ.ใหม่และสนับสนุนผู้ประกอบการ

ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน PSU Bazaar On Ground ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อ “Music Food fest @PSU in the garden” ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 และสนับสนุนผู้ประกอบการจากกลุ่มซื้อขายสินค้าออนไลน์แพลตฟอร์ม Facebook : PSU Bazaar เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ

อ่านต่อ →