เส้นบางๆ ระหว่างความรู้และความไม่รู้กับถังดับเพลิง

จากกรณีที่มีคลิปไวรัล ซึ่งถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งในพิธีเปิดงานที่จัดโดยข้าราชการหน่วยงานหนึ่ง โดยหลังฉากเวทีมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิง เตรียมพร้อมที่จะ ฉีดถังดับเพลิง หลังเปิดงานที่ประธานกล่าวจบ โดยได้พ่นจากทั้งสองฝั่งของเวทีส่งผลให้ภายในพิธีเต็มไปด้วยควันของถังดับเพลิง ซึ่งผู้โพสต์ระบุว่า เป็นถัง CO2 หรือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

อ่านต่อ →

SH&E ม.อ.มุ่งเน้นบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย เเละสิ่งเเวดล้อมในองค์กร

ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SH&E PSU) ดำเนินการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย คณะและส่วนงาน จัดทำแนวทางตรวจสุขภาพประจำปีของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการด้วยระบบ ESPReL Checklist และรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในองค์กร

อ่านต่อ →