วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ‘พืชกัญชา’ ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 นับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 มีผลบังคับใช้ ‘พืชกัญชา’ ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

อ่านต่อ →

กรมอนามัย แนะ 4 ประเภทอาหาร ทางเลือกช่วยเลิกบุหรี่สำเร็จ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ 4 ประเภทอาหาร เพื่อเป็นทางเลือกช่วยเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ พร้อมชี้อาหารบางชนิดกระตุ้นความอยากบุหรี่ ควรเลี่ยง นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า บุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคถุงลมโป่งพอง และเป็นสาเหตุสําคัญของโรคมะเร็งปอด ผู้ที่อยากเลิกบุหรี่ จึงต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อาจใช้การบำบัดทางการแพทย์ร่วมกับการเลือกกินอาหารที่มีส่วนช่วยให้การเลิกบุหรี่ประสบความสำเร็จได้ มี 4 ประเภท

อ่านต่อ →

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ เดินหน้าสานต่อจัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลคนรักษ์พลังงาน 65” ส่งเสริมการนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน เดินหน้าสานต่อจัดกิจกรรม “รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน หาร 2” ในส่วนภูมิภาค ทั้งภาคกลาง อีสานและใต้ รณรงค์ให้ความรู้การประหยัดพลังงานอย่างง่ายให้กับประชาชน พร้อมชูโครงการฉลากประหยัดพลังงานช่วยประหยัดเงินระดับครัวเรือน วันนี้ (26 พฤษภาคม 2565) ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นประธานในกิจกรรมเปิดบ้านพลังงาน ประจำปี พ.ศ.2565 และกิจกรรม “รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน หาร 2”

อ่านต่อ →

คาด ไม้ผลภาคใต้ผลผลิตลดลงกว่า 30% กระทบจากฝนตกต่อเนื่องช่วงติดดอกติดผล

คาดผลไม้ภาคใต้ผลผลิต…

อ่านต่อ →

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช สงขลา แนะวิธี ป้องกัน หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ศัตรูสำคัญชาวสวนทุเรียนภาคใต้

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโล…

อ่านต่อ →

ม.สงขลานครินทร์ ร่วมจัดตั้งสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อผลิตบุคลากรด้าน AI ที่มีคุณภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจุบันพร้อมยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล และ 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ร่วมจัดตั้งสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาหลักสูตรและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์เพื่อผลิตบุคลากรด้าน AI ที่มีคุณภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจุบันพร้อมยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศไทย

อ่านต่อ →

ม.สงขลานครินทร์ รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็น (Thailand Quality Class: TQC) ประจำปี 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ารับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ประจำปี 2564 ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 จัดโดย สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีแก่ 14 องค์กรที่ได้รับรางวัล ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 1-2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมงาน

อ่านต่อ →

ม.อ.ขับเคลื่อนท้องถิ่น 4.0 ด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล

วันนี้ (20 พ.ค. 65) ที่ ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิด “โครงการพันธกิจ ม.อ. ยกระดับการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่ธุรกิจ 4.0” โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
(ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู) , รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล , ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม , คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และคณะ ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ครู ผู้ดูแลเด็กจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงาน กว่า 170 คน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 107 หน่วยงาน

อ่านต่อ →

สงขลายังไม่เจอปะการังฟอกขาว ศูนย์วิจัยฯ เฝ้าติดตามสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด พบเพียงปะการังสีซีดเป็นจุดๆ

ปะการัง เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในพวกชีเลนเทอราดา (Coelenterata) กลุ่มเดียวกับดอกไม้ทะเล และ แมงกะพรุน ต่างกันที่ปะการังจะสร้างหินปูนเป็นฐานแข็งแรง มีลักษณะเด่น คือ มีโพรงในลำตัว และมีเนื้อเยื้อ 2 ชั้น ในตัวปะการัง มีสาหร่ายเซลล์เดียวเรียกว่า ซูแซนเธอลี่ (Zooxanthellae) จำนวนมาก อาศัยอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน โดยจะทำหน้าที่สังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหาร และสร้างสีสันให้แก่ปะการัง

อ่านต่อ →

อบจ.สงขลา จัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการ แหล่งเที่ยวจังหวัดสงขลา (1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว) ชูแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

วันนี้ (18 พ.ค. 65) ที่ ห้องแกรนด์บอลรูม ตึกแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการ “แหล่งเที่ยวจังหวัดสงขลา (1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว)” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดสงขลาให้เป็นที่น่าสนใจ ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งในด้านการบริการ ความปลอดภัย และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทประเด็นการท่องเที่ยวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของภาครัฐในระดับต่างๆ

อ่านต่อ →