คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมกับ คณะแพทย์ 4 สถาบัน ยกระดับมาตรฐานธนาคารชีวภาพ พร้อมเป็นศูนย์กลางการทดสอบและรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล

“ธนาคารชีวภาพ (Human Biobank) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นคลังสำหรับจัดเก็บตัวอย่างทางชีวภาพ จัดตั้งขึ้นในปี 2559 ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 4 อาคารวิจัยรัตน์ ประธานราษฎร์นิกร เพื่อจัดเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อและเลือดเพื่องานวิจัยให้เป็นระบบ ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยสนับสนุนให้เกิดการศึกษาวิจัยเชิงลึกทางอณูชีววิทยา ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์แพทย์ทางคลินิก และนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เชื่อมโยงงานวิจัยบูรณาการเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คลินิก และชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) ทางการแพทย์สู่การใช้งานจริงอย่างครบวงจร ผลักดันให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความเป็นเลิศด้านต่างๆ

อ่านต่อ →

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เตือน! ผู้ใช้รถ 9 ยี่ห้อ เช็คด่วนถุงลมนิรภัยไม่ได้มมาตรฐาน

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา สมาคมอุตสาหรกรรมยานยนตร์ประเทศไทย ให้ข้อมูลเรื่อง ถุงลมนิรภัยไม่ได้มาตรฐาน ผ่าน Facebook Fanpang TAIA สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย – โพสต์ | Facebook ว่า บริษัทผู้ผลิตถุงลมเสริมความปลอดภัย ยี่ห้อ ทาคาตะ (Takata) ผลิตถุงลมเสริมความปลอดภัยให้กับค่ายรถยนต์หลายแบรนด์ ซึ่งมีสินค้าบางช่วงการผลิตออกมาไม่ได้มาตรฐานเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุจนถุงลมเสริมความปลอดภัยทำงาน ถุงลมที่ไม่ได้มาตรฐานจะมีการสร้างแรงดันที่สูงผิดปกติ จนชิ้นส่วนในถุงลมแตกออกทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารอาจได้รับบาดเจ็บหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 100 รายทั่วโลก สำหรับในประเทศไทย

อ่านต่อ →

พบผู้ป่วยเข้าข่ายโรค”ไข้กาฬหลังแอ่น”ที่ อ.คลองท่อม กระบี่ คนเสียชีวิต 1 คน รอยืนยันผลตรวจทางห้องปฎิบัติการ

โรคไข้กาฬหลังแอ่น มีชื่อทางการแพทย์ว่า Meningococcemia (การติดเชื้อไข้กาฬหลังแอ่นในเลือด) หรือ Meningococcal meningitis (เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อไข้กาฬหลังแอ่น) เป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อ การระบาดในวงจำกัด (cluster of cases) กล่าวคือ เกิดการติดต่อกันในหมู่ประชาชนจำนวนหนึ่ง ในชุมชนเดียวกัน โดยจะเกิดกับผู้สัมผัสโรค เช่น อาศัยในหอ พัก ห้องเรียน ในบ้านเดียวกันกับผู้ป่วยแบคทีเรีย Neisseria meningitides ซึ่งเป็นเชื้อกรัมลบรูปทรงกลมจำพวกเดียวกับเชื้อหนองในแท้ หรือ Neisseria gonorrheae แต่ไม่ทำให้เกิดกามโรคและมีความรุนแรงในการก่อโรค

อ่านต่อ →

ม.อ. ร่วมกับ สนช. หนุนธุรกิจนวัตกรรมชายแดนใต้ หวังปั้นผู้ประกอบการหน้าใหม่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดแถลงข่าวโครงการนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมเปิดการฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ชายแดนใต้ ในกิจกรรม “3 Days Smart SMEs / Startup” โดยมี นายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน). เป็นประธาน รศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ ผศ. ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรภาครัฐและสถาบันการศึกษา ตลอดจนผู้ฝึกอบรมเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมคริสตัล จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 65

อ่านต่อ →

กกพ. “ลดค่าบริการรายเดือน 3 กลุ่ม” ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นของขวัญรับปีใหม่ 2566

ในฐานะ โฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยถึงผลการประชุม ครั้งที่ 51/2565 ว่า ที่ประชุมมีมติปรับลดอัตราค่าบริการรายเดือน ลดลงสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า 3 ประเภท เป็นของขวัญปีใหม่ 2566 ดังนี้

อ่านต่อ →

กุ้งมังกร 7 สี กิโล 3,000 เลี้ยงไม่พอขาย ตลาดต้องการสูง

   กุ้งมังกร เป็นกุ้งทะเลขนาดใหญ่ ที่มีราคาแพง มีสีสันและลวดลายสวยงาม มีหนวดใหญ่ และยาวกว่าลำตัว บางภัตตาคารร้านอาหารจีน จะมีการนำเอากุ้งมังกรมาใส่กรอบโชว์ กุ้งมังกร 7 สี เป็นสัตว์เศรษฐกิจนิยมเลี้ยงที่แถบภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต ของประเทศไทย

อ่านต่อ →

อบจ.สงขลา จับมือ อบต.สนามชัย MOU ก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะ พร้อมนำหลัก 3 ช “ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่” เร่งรณรงค์คัดแยก และลดขยะมูลฝอยในพื้นที่

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 65 ห้องประชุมติณสูลานนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และพิธีลงนามบันทึกการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะ พร้อมนำหลัก 3 ช “ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่” เร่งรณรงค์คัดแยก และลดขยะมูลฝอยในพื้นที่ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กับองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย โดยมี ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเข้าร่วมประชุม

อ่านต่อ →

โพสต์ไว้ที่: News

สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เตือนโรคฉี่หนูระบาด พบผู้ป่วย 38 ราย เสียชีวิต 2 ราย ภายใน 1 เดือน

นายแพทย์อิฐถผล เอี้ยววงษ์เจริญ นายแพทย์ชำนาญการ ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จ.สงขลา เข้าสู่หน้าฝน และมีน้ำท่วมขังในที่ลุ่ม เสี่ยงอันตรายจากโรคฉี่หนู ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 9 ตุลาคม พบผู้ป่วยโรคฉี่หนูแล้ว 142 ราย และเสียชีวิต 4 ราย แต่ภายในเดือนตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยจำนวน 38 ราย เสียชีวิต 2 ราย โดยพื้นที่ที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ อ.สะบ้าย้อย รองลงมาคือ อ.สะเดา อ.หาดใหญ่ อ.จะนะ อ.เทพา จ.สงขลา โดยมากจะพบในกลุ่มอาชีพรับจ้าง เกษตรกร และวัยเรียน มีอายุระหว่าง 10-14 ปี รองลงมา อายุระหว่าง 55-60 ปี โดยในปีนี้มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคฉี่หนูแล้ว 6 ราย และล่าสุดมีเสียชีวิตไปเมื่อเดือนตุลาคม 2 ราย

อ่านต่อ →

ไทยได้ประโยชน์อะไร ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC 2022

ด้วยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC 2022 ถือเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าในระดับภูมิภาค และเสริมสร้างบทบาทไทยในเวทีโลก รวมถึงยังได้ร่วมกำหนดนโยบายและทิศทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในหลายมิติ เช่น เรื่อง BCG  Economy Model ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก เพื่อขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ของไทย

อ่านต่อ →

โพสต์ไว้ที่: News เก็บเข้าไฟล์ไว้ที่:

ข่าวดี! แรงงานรับสมัครคนไทยฝึกงานญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM japan 3 ปี รับสมัคร 21 – 25 พ.ย. 65 นี้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan ปี 2566 ครั้งที่ 1 (เพศชาย) ในตำแหน่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง สมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2565 และสอบคัดเลือก ณ ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี

อ่านต่อ →