สงขลา ร่วมกับ ภาคเอกชน จัดแถลงข่าวจัดงาน Venue Standards in Songkhla MICC City เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์อุตสากรรมไมซ์ พร้อมพลิกฟื้นภาคเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สงขลา ร่วมกับ ภาคเอกชน จัดแถลงข่าวจัดงาน Venue Standards in Songkhla MICC City เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์อุตสากรรมไมซ์ พร้อมพลิกฟื้นภาคเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 66 ที่ผ่านมา นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดและแถลงข่าวการจัดงาน Venue Standards in Songkhla MICE City ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา โดยมีนายเฉลิมชนม์ วรรณทอง ผู้อำนวยการหอดูดาวภูมิภาค นางสาวดารณี ทองประชุม ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี นายปรีดี ปรัชญ์ดำรงค์กิจ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ รองศาสตราจารย์ ดร. สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน SCEB และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแถลงข่าว Venue Standards in Songkhla MICE City ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาอย่างมีคุณค่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการขอรับมาตรฐานระดับประเทศและต่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดสงขลา และส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านมาตรฐานในจังหวัดสงขลาไมซ์ซิตี้สู่การรับรู้ในระดับประเทศและนานาชาติ

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำส่วนราชการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Venue Standards in Songkhla MICE City โดยมีประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย นโยบายของจังหวัดสงขลาในการสร้างแรงดึงดูดให้เจ้าของงานตัดสินใจมาจัดงานในสงขลาไมซ์ซิตี้ , ทิศทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนมาตรฐานในสถานที่จัดงาน, การดำเนินการยกระดับมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์และกลไกสู่ความสำเร็จ, กลยุทธ์ในการผลักดันให้สงขลายืนหนึ่งในด้านสถานที่จัดงานที่มีมาตรฐาน, , ความพร้อมของสงขลาไมซ์ซิตี้ในการรองรับการจัดงานและความเหมาะสมในการเป็นสถานที่จัดงานไมซ์และการถอดบทเรียนโครงการ Medical & Wellness Tourism ผ่านการใช้โอกาสจากสถานที่จัดงานไมซ์ในจังหวัดสงขลา

นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า แม้ว่าในปัจจุบัน จังหวัดสงขลาจะมีสถานที่จัดงานที่ได้รับมาตรฐานสถานที่จัดงานระดับประเทศ จำนวน 21 แห่ง มาตรฐานระดับอาเซียน จำนวน 21 แห่ง แต่เรายังมีความมุ่งมั่นในการผลักดันมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ ให้มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกรอบในการยกระดับมาตรฐานและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไมซ์ทั้งในสงขลา ให้มีหลักยึดในการพัฒนาและดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการลงทุน การบริหารจัดการ และการส่งเสริมตลาดให้เกิดการประชาสัมพันธ์สถานที่จัดงานไมซ์ของสงขลาไมซ์ซิตี้ สู่การรับรู้ของผู้จัดงานและนักเดินทางไมซ์อย่างทั่วถึง

อีกทั้ง การเตรียมความพร้อมบุคลากรในธุรกิจไมซ์นับเป็นความสำคัญที่จะช่วยสร้างความตื่นตัว ให้แก่ผู้ประกอบการไมซ์สงขลาในการพัฒนาศักยภาพตนเองและสร้างความมั่นใจแก่ผู้จัดงานไมซ์ ทั้งในและ ต่างประเทศในการดึงงานไมซ์มาจัดในสงขลาไมซ์ซิตี้ ซึ่งในอนาคตเมื่อบุคลากรไมซ์ในสงขลาได้รับการพัฒนา ยกระดับสอดคล้องกับมาตรฐานสถานที่จัดงาน ผู้ที่เริ่มพัฒนาก่อนโดยมีความพร้อมกว่าย่อมมีความได้เปรียบ มากกว่าในแง่ของการตลาดและการแข่งขัน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการแถลงข่าวในครั้งนี้จะเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมไมซ์ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการพลิกฟื้นภาคเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการจ้างงานให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ข้อมูลจาก : ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *