สถาบันฮาลาล ม.สงขลานครินทร์ จัดปฐมนิเทศหลักสูตร การจัดการระบบกิจการฮาลาล รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566

สถาบันฮาลาล ม.สงขลานครินทร์ จัดปฐมนิเทศหลักสูตร การจัดการระบบกิจการฮาลาล รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566

สถาบันฮาลาล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตร การจัดการระบบกิจการฮาลาล รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน ณ ห้องคาลิสฮอล์ 1 โรงแรมอัลฟาฮัจย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ กล่าวว่า ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในงานปฐมนิเทศหลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล รุ่นที่ 4 ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งหลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวต่อเนื่องมาเป็นรุ่นที่ 2 แล้ว

ในนามสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญในการพัฒนากำลังคนด้านฮาลาล และยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อผลักดันให้หลักสูตรการจัดการระบบมาตรฐานเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างความเชื่อมั่นในระบบการรับรองมาตรฐานฮาลาลของประเทศต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี กล่าวว่า สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำหลักสูตร Non Degree การจัดการระบบกิจการฮาลาล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในกิจการฮาลาลทั้งระบบแบบมืออาชีพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีพื้นฐานองค์ความรู้ด้านฮาลาลที่สามารถ ให้คำปรึกษา การบริหารจัดการควบคุม ตรวจสอบ และดูแลระบบฮาลาลในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ไปจัดการองค์กรหรือสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล รวมทั้งยังมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการตลาด     ฮาลาล ทั้งในและต่างประเทศเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจฮาลาลระหว่างประเทศ อีกทั้งยังผลิตบุคลากรที่มีจริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพด้านฮาลาลอีกด้วย

การเรียนการสอนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน คือ ภาคทฤษฎีจำนวน 2 เดือน (23 พฤษภาคม – 16 กรกฎาคม 2566) ณ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และภาคปฏิบัติ จำนวน 1 เดือน (19 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2566) ณ อาคารศูนย์การเรียนภาคปฏิบัติ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ

ปัจจุบันผู้เรียนรุ่นที่ 4 มีจำนวนทั้งสิ้น 24 คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2565  
จากกระทรวง การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ซึ่งได้รับทุนอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 2 ทั้งนี้สามารถแบ่งกลุ่มผู้เรียนจำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่

  1. บัณฑิตวุฒิปริญญาตรีด้านกฎหมายอิสลาม อิสลามศึกษา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 คน
  2. บัณฑิตวุฒิปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ

คหกรรมศาสตร์ ชีววิทยา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 คน

  • บัณฑิตทุกสาขาวิชา (ทั่วไป)  จำนวน 4 คน
  • ผู้เรียนมาจากโควต้าสมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 7 คน

 อีกทั้ง ในเดือนมิถุนายน 2566 จะมีหลักสูตรรุ่นพิเศษเป็นนักศึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งมีผู้เรียน        จำนวน 40 คน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสามหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงต่างประเทศ กระทรวง การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

โพสต์ไว้ที่: News

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *