หลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล ม.อ.(Non Degree) รับสมัครนักเรียน จบแล้วเพิ่มโอกาสทำงาน ยกระดับการเรียนรู้ระบบกิจการฮาลาลครบวงจร มุ่งสู่ผู้เชี่ยวชาญการจัดการระบบฮาลาล

สถาบันฮาลาล ม.สงขลานครินทร์ เปิดหลักสูตร Non Degree เรียนรู้การจัดการระบบกิจการฮาลาลโดยแบ่งการเรียนการสอนเป็น 2 รูปแบบได้แก่ ภาคทฤษฎีเรียน ณ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ระยะเวลา 2 เดือน ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติสถาบันฮาลาล ม.อ. และภาคปฏิบัติ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม จังหวัดสมุทรปราการอีก 1 เดือนรวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน

ภาคทฤษฎีประกอบด้วยเนื้อหาการเรียนรู้แนวคิดฮาลาลและฮารอมเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมฮาลาล องค์ความรู้ระบบกิจการฮาลาลในด้านต่างๆ การจัดกระบวนการผลิตตามมาตรฐานฮาลาล การจัดการระบบเอกสารขอรับรองเครื่องหมายฮาลาล ตลาดฮาลาลและธุรกิจฮาลาลระหว่างประเทศ และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพและทักษะการทำงานตามหลักฮาลาล สอนโดยอาจาร์จากม.สงขลานครินทร์ และวิทยากรรับเชิญ อาทิ ผ.อ.สถาบันมาตรฐานฮาลาล อดีตเอกอัครราชทูต ทูตพาณิชย์จากซาอุฯ

ส่วนภาคปฏิบัติจะฝึก ณ สถานประกอบการจริงและองค์กรการตรวจสอบมาตรฐาน การควบคุม ตรวจสอบกระบวนการผลิตฮาลาล โดยครอบคลุมทั้งสินค้า บริการ โลจิสติกส์ฮาลาล หลักสูตรจะมีพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์มาตรฐานฮาลาลไม่ต่ำกว่า 10 ปี ที่พร้อมจะถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ตลอดจนฝึกปฏิบัติด้านเอกสารการขอรับรองมาตรฐานฮาลาล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณตามวิถีฮาลาล โดยหลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาลของสถาบันฮาลาล ม.สงขลานครินทร์  มีเป้าหมายต้องการสร้างบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฮาลาลครบวงจร ช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมที่ต้องการขยายกลุ่มลูกค้าสินค้าและบริการฮาลาล และผลิตสินค้าและบริการที่ได้รับความเชื่อมั่นในมาตรฐานฮาลาลจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ผู้สนใจหลักสูตรฯติดต่อได้ที่สถาบันฮาลาล ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-74289292

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *