รับสมัครจิตอาสา ม.อ. บรรจุแอลกอฮอล์ใส่ขวด 20-24 เม.ย. 63 นี้

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครจิตอาสา ทุกคณะ/หน่วยงานในวิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมบรรจุแอลกอฮอล์ใส่ขวด วันที่ 20-24 เมษายน 2563 เวลา 09.30-15.00 น. ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ส่งรายชื่อได้ที่ งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ โทรภายใน 2053, 2054 รับสมัครภายในวันที่ 17 เมษายน 2563

โพสต์ไว้ที่: News เก็บเข้าไฟล์ไว้ที่: