ปตท.สผ. มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลสิงหนคร เพื่อใช้ในสถานการณ์COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ความต้องการเครื่องมือทางการแพทย์ที่เพิ่มมากขึ้น บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จึงทำการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลสิงหนคร เพื่อใช้ในสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

อุปกรณ์ทางการแพทย์ ดังนี้

  • หน้ากากอนามัยN95 จำนวน 100 ชิ้น
  • ชุดกันฝนพลาสติก จำนวน 1,000 ชุด
  • หมวกพลาสติก จำนวน 300 ชิ้น
  • เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบมือโยก จำนวน 2 เครื่อง
  • น้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 60 ลิตร
โพสต์ไว้ที่: News เก็บเข้าไฟล์ไว้ที่: