กรมควบคุมโรค เตือนปชช.ระวังป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ กลุ่มเสี่ยงควรรีบฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 ธันวาคม 2564 พบผู้ป่วย 10,384 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบป่วยมากที่สุดคือ กลุ่มเด็กแรกเกิด – 4 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 25-34 ปี และกลุ่มอายุ 15-24 ปี จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อุบลราชธานี พิษณุโลก เชียงราย น่าน และตาก ตามลำดับ

อ่านต่อ →

ทีมแพทย์ รพ.สงขลานครินทร์ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ Nursing home อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทีมแพทย์จากฉีดวัคซีน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ลงพื้นที่เพื่อเร่งฉีดวัคซีนให้แก่ผู้สูงอายุกลุ่ม Nursing home เพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบาง ที่ตกค้างจากการสำรวจในเขตพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อ่านต่อ →

เภสัชกรขอบอกสิ่งควรรู้เกี่ยวกับวัคซีนCOVID-19

นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือไวรัสโควิด-19 ถือเป็นวิกฤตการณ์ที่ทั่วโลกต้องเผชิญ และสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนคาดหวังคือ วัคซีน ซึ่งวัคซีนโควิด-19 มีหลายประเภทจากหลายบริษัท จำแนกจากขั้นตอนเทคนิคการผลิต วัคซีนโควิด-19 เป็นสิ่งใหม่ที่ผู้เชี่ยวชาญต้องศึกษาถึงปฏิกิริยาอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญวัคซีนแต่ละประเภทล้วนมีจุดเด่น และมีข้อพึงระวังที่แตกต่างกันออกไป

อ่านต่อ →

ผลวิเคราะห์ของ ม.อ.ภูเก็ตพบฉีด Sinovac ครบ 2 เข็มกัน Covid-19 ได้ 83.3 เปอร์เซ็นต์

ศาสตราจารย์ นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ สาขาวิชาระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวถึงการใช้วัคซีนป้องกัน Covid-19 ในประเทศไทยว่า ปัจจุบันเราคงต้องใช้วัคซีน Sinovac ที่ผลิตจากประเทศจีนเป็นหลักในการป้องกันโควิด 19 ไปอีกระยะหนึ่งกว่าที่จะได้วัคซีนชนิดอื่นๆ เช่น AstraZeneca และ Pfizer เข้ามาเป็นตัวหลัก เพราะทั่วโลกยังขาดแคลนวัคซีนอยู่ และประเทศผู้ผลิตยังคงต้องใช้ฉีดในประเทศตนเองให้ทั่วถึงก่อน อีกทั้งกำลังผลิตที่เชื่อถือได้ที่เรายังติดต่อได้อยู่ขณะนี้ก็ยังเป็นจากประเทศจีน

อ่านต่อ →

การช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีประชาชนไทยได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19

การช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีประชาชนไทยได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายบริการโควิด-19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

อ่านต่อ →

1 พ.ค.นี้ ลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีนโควิด 19 คิวแรกกลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 โรคเรื้อรัง ผ่านไลน์หมอพร้อม หรือติดต่อรพ./ รพ.สต./ อสม. ใกล้บ้าน

รัฐบาลยืนยันคนไทยทั้งประเทศจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 อย่างทั่วถึงทุกคน วันที่ 1 พ.ค.นี้ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค รวม 16 ล้านคน ผ่านไลน์ “หมอพร้อม” เวอร์ชัน 2 หรือติดต่อรพ.ใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา รพ.สต./อสม. ในพื้นที่ เริ่มฉีดวัคซีน 7 มิ.ย. – 31 ก.ค. ส่วนประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี ลงทะเบียนวันที่ 1 ก.ค. รับการฉีดตั้งแต่ส.ค.เป็นต้นไป

อ่านต่อ →

วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ กระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกาย ป้องกันความรุนแรงหากเกิดโรค

ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายมีความสำคัญต่อทุกช่วงอายุ สามารถปกป้องจากการเจ็บป่วยและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ แต่เมื่ออายุมากขึ้นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคก็เพิ่มมากขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันต่างๆ มีประสิทธิภาพลดลง ทำให้ง่ายต่อการติดเชื้อและมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่สูงขึ้น ดังนั้นในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นที่ต้องฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและสามารถป้องกันการติดเชื้อจากโรคได้

อ่านต่อ →

ว่าด้วยเรื่องกฎหมายกับการบังคับฉีดวัคซีนโควิด-19

การเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ประชาชนส่วนใหญ่จึงประสงค์ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน แต่ในทางกลับกันก็อาจจะมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ทางรัฐบาลจัดให้ โดยมีเหตุผลหรือความจำเป็นบางประการ เช่น ปัญหาสุขภาพจึงทำให้ไม่สามารถเข้ารับรับวัคซีนได้ มีความเชื่อว่าการรับวัคซีนเป็นการขัดต่อหลักการทางศาสนา หรือมีความกังวลในประสิทธิภาพของวัคซีนที่อาจจะส่งผลข้างเคียงต่อร่างกายได้

อ่านต่อ →