อาหาร-พฤติกรรม-การนอน คำแนะนำจากแพทย์แผนไทย วิธีดูแลร่างกายช่วงหน้าร้อน

ตามที่กรมอุตุนิยมวิท…

อ่านต่อ →

การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในช่วงฤดูหนาว

ทางด้านแพทย์แผนไทยสมุฏฐานทั้งหมดเป็นปัจจัยหรือมูลเหตุของการเกิดโรค ในคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัยของแพทย์แผนไทย มี 5 ประเภท 1.ธาตุสมุฏฐาน คือ ธาตุในร่างกาย มีการแปรปรวนของธาตุทำให้เกิดภาวะการเจ็บป่วย 2.อุตุสมุฏฐาน คือ ฤดูกาลต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปและฝนที่ทำให้ร่างกายเกิดการเจ็บป่วย 3.อายุสมุฏฐาน คือ อายุของแต่ละบุคคลซึ่งมีผลต่อการเจ็บป่วย 4.กาลสมุฏฐาน คือ ช่วงเวลาแต่ละวันจะมีผลต่อธาตุในร่างกายและมีผลต่อความเจ็บป่วย 5.ประเทศสมุฏฐาน คือ ภูมิประเทศ ถิ่นที่อยู่ จะมีผลต่อธาตุในร่างกายและเกิดการเจ็บป่วยได้

อ่านต่อ →

ม.สงขลานครินทร์ เปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟู Post Covid Syndrome หวังใช้สร้างจุดเด่นเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฝั่งอันดามันและอ่าวไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีอาการ Post Covid Syndrome ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ เครือโรงแรม La Vela เขาหลัก จังหวัดพังงา และสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย เพื่อหวังสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพให้กับประเทศไทย

อ่านต่อ →

หลักสูตร ป.บัณฑิตการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการนวดไทย เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร ป.บัณฑิตการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการนวดไทย เป็นการร่วมมือระหว่างคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พัฒนาการศึกษาแพทย์ให้มีแนวทางที่ทันต่อยุคสมัยและเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นวิชาชีพเฉพาะทางแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ เสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ-ไทย และพัฒนาบุคลิกภาพแพทย์แผนไทยระดับสากล ระยะเวลาการเรียน 1 ปี เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

อ่านต่อ →

กรมการแพทย์แผนไทยฯ เตรียมพร้อมการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ตามแนวทาง Home Isolation

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับภาคีเครือข่าย ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่ต้องรักษาอาการอยู่ที่บ้าน Home Isolation ด้วยการรักษาตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย (HI TTM) ในระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาและเข้าถึงบริการโดยเร็วที่สุด ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาของชาติด้านการแพทย์แผนไทยให้เป็นทางเลือกในการรักษาโควิด 19

อ่านต่อ →

การนอนหลับอย่างมีคุณภาพ ตามแนวทางการแพทย์แผนไทย

การนอนมีความสำคัญต่อร่างกายและกลไกการทำงานของสมองมาก ร่างกายก็คล้ายกับเครื่องจักร ทำงานหนักแค่ไหนก็ต้องมีเวลาพักไม่มากก็น้อย โดยปกติทั่วไปคนเราจะใช่เวลาการนอนหลับซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกาย จากการใช้งานมาทั้งวัน โดยเฉลี่ยจะประมาณ 8 ชั่วโมงต่อวัน บางคนนอนวันละ 5-6 ชั่วโมงต่อวัน ก็เพียงพอแล้ว โดยปกติไม่ว่าจะนอนกี่ชั่วโมงก็ตามถ้าตื่นมาถ้าไม่อ่อนเพลียก็ถือว่าใช้ได้(แต่จริงๆก็ไม่ควรนอนต่ำกว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน และต้องหลับสนิทด้วย )

อ่านต่อ →