ตีหมุน สะบ้าย้อย แกะรอยตำนานกาแฟต้นแรกในประเทศไทย

“กาแฟ” นับเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ผู้คนนิยมดื่มกันทั่วโลก ในกาแฟมีสารที่เรียกว่า “คาเฟอีน” ซึ่งมีฤทธิ์กระต้นให้สมองตื่นตัว รู้สึกกระปรี้กระเปร่านั่นเป็นเหตุผลต้นๆที่คนนิยมดื่มกาแฟกัน แต่คอกาแฟทั้งหลายรู้หรือไม่ว่า กาแฟที่คุณดื่มกันอยู่ทุกวันนั้นมีต้นกำเนิดอย่างไร มีกระบวนการผลิตอย่างไร และแน่นอนว่าหลายๆคนต้องสงสัยว่ากาแฟต้นแรกของประเทศไทย อยู่ที่สะบ้าย้อยจริงหรือ?

อ่านต่อ →

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่สนับสนุนโรงเรียนปลอดบุหรี่ ลดการติดบุหรี่ของเด็กไทย

ปัจจุบันสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เกิดปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาที่เร่งแก้ไขนั่นคือ การติดบุหรี่ของเด็กไทย ที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะนักสูบหน้าใหม่กลุ่มเยาวชน ซึ่งปัญหาการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นพบว่ามีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มสูบบุหรี่ในอายุที่น้อยลงเรื่อยๆ ทั้งนี้ เกิดจากวัยรุ่นยังมีความเชื่อที่ผิดๆ ขาดความตระหนักในพิษภัยของบุหรี่ จึงเป็นอีกปัญหาที่สมควรจะได้รับการแก้ไขอย่างยิ่ง

อ่านต่อ →

สงขลานครินทร์จัด งานสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 7 “ASEAN Health Promotion”

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 จัดให้มีพีธีเปิดงาน ASEAN Night & International Food Festival ณ ลานหน้าตึกกิจกรรมนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย Mr. Ma Fengchun กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา Mr. Muhammad Ridzuan bin Abu Yazid กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา Mr. Fachry Sulaiman กงสุลอินโดนิเซีย ประจำจังหวัดสงขลา และ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

อ่านต่อ →

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ สนับสนุนแพะพันธุ์ทรัพย์-ม.อ.ให้เกษตรกรจังหวัดกระบี่ ในโครงการกระบี่โมเดล

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ของคณะกรรมาธิการฯ คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร และคณะทำงาน ในพื้นที่กระบี่ หรือ “กระบี่โมเดล”เป็นโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้กับเกษตรกรฐานรากตามบริบทของพื้นที่เช่นโครงการพัฒนาผลผลิตปาล์มน้ำมัน โครงการเลี้ยงสาหร่ายขนนก โครงการเลี้ยงแพะในสวนปาล์ม โครงการเพาะเลี้ยงเห็ดร่างแห โครงการพัฒนาผ้าบาติก โดยโครงการเหล่านี้นำองค์ความรู้มาจากงานวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันการวิจัยต่างๆ

อ่านต่อ →

“วิ่ง 1,000,000 กิโลเมตร VIRTUAL RUN เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ”

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับโครงการ “วิ่ง 1,000,000 กิโลเมตร VIRTUAL RUN เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ” ซึ่งได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 เป็นการวิ่งแบบ Virtual Run เก็บสะสมระยะการวิ่ง โดยตั้งเป้าไว้ที่ 1,000,000 กิโลเมตร ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสานต่อในการสร้างอาคารเย็นศิระ 3 ซึ่งเป็นอาคารที่พักสำหรับผู้ป่วยที่รอรับการรักษา ที่ผ่านมาผู้ป่วยที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด

อ่านต่อ →

กรมการแพทย์แนะ โรคเหงือกอักเสบ โรคปริทันต์อักเสบ ไม่ควรมองข้าม

โรคปริทันต์อักเสบ สามารถเกิดขึ้นหากไม่รักษาปัญหาเหงือกอักเสบ โรคนี้มีสาเหตุมาจากการสะสมของคราบพลัคที่ด้านบนและด้านล่างแนวเหงือก (ส่วนที่เหงือกมาสัมผัสกับฟัน) ซึ่งอาจทำให้กระดูกและเนื้อเยื่อที่รองรับฟันของคุณได้รับความเสียหายโดยไม่สามารถคืนสภาพเดิมได้อีก ความเสียหายของเนื้อเยื่ออาจทำให้เหงือกแยกออกจากฟัน ทำให้เกิดช่องว่างหรือ ‘ร่อง’ ขนาดเล็กที่เป็นที่สะสมคราบพลัคและเกิดการติดเชื้อได้ เมื่อปัญหารุนแรงขึ้น กระดูกก็จะเริ่มกร่อน และหากไม่ได้รับการรักษา จะส่งผลให้ฟันโยกคลอนได้ ซึ่งฟันก็จะหลุดออกหรือต้องให้ทันตแพทย์ถอนออกไป

อ่านต่อ →

ม.สงขลานครินทร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในปีนี้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากหลายหน่วยงาน โดยคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้คัดเลือกและจัดสรรทุนการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี คุณคมกริช ชนะศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวรายงาน และ ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวให้โอวาท พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดการรับทุนต่อนักศึกษาทุน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี

อ่านต่อ →

มหกรรมจิตอาสาภาคใต้ สู้ภัยโควิด

ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ สร้างสรรค์พื้นที่แห่งการเรียนรู้ สู่การสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับการทำงานอาสาสมัคร ผ่านกิจกรรมหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ครั้งที่ 3 เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้รูปแบบอาสาสมัคร พร้อมขับเคลื่อนกระบวนการการดำเนินงานด้านอาสาสมัครเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคใต้

อ่านต่อ →

Job Expo Thailand 2020 เพื่อผู้ว่างงานกว่า 1 ล้านตำแหน่ง

กระทรวงแรงงาน ขอเชิญชวนให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษาจบใหม่และประชาชนที่ต้องการหางานทำไปร่วมงาน Job Expo Thailand 2020 ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2563 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ภายในงานมีตำแหน่งงานว่างกว่า 1 ล้านตำแหน่ง จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด- 19

อ่านต่อ →

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงเปิด อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ที่พื้นที่ส่วนขยาย ม.สงขลานครินทร์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิด “อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)” ที่พื้นที่ส่วนขยาย ตำบลทุ่งใหญ่ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย เฝ้าฯ รับเสด็จฯ โดยหลังจากทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) แล้ว ทรงรับฟังการถวายรายงานภาพรวมของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ และทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานเด่นด้านการเกษตร ยางพารา ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม และทรงปลูกต้นศรีตรังซึ่งเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ่านต่อ →