โรงงานผลิตน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ เพิ่มมูลค่าสมุนไพรและสร้างรายได้แก่เกษตรกร

โรงงานผลิตน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์นวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการนำสมุนไพรจากเกษตรกรที่ได้รับส่งเสริมและพัฒนาการปลูกสมุนไพรใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาแปรรูปเป็นสารสกัดน้ำมันหอมระเหยพร้อมจำหน่ายให้แก่ภาคเอกชน อนาคตหวังพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าพรีเมี่ยม น้ำมันนวดไพล สคลับไพล สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง เป็นต้น

อ่านต่อ →

ม.อ. จัดเสวนาถอดบทเรียน โควิด-19 ในภาคใต้ตอนบน สร้างองค์ความรู้ และความร่วมมือ ม.อ. กับชุมชน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัด เสวนา และถอดบทเรียน การบริหารจัดการของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาคใต้ตอนบน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ในการกล่าวเปิด และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมการเสวนา ที่ประกอบด้วย 2 หัวข้อ คือ เรื่อง “สถานการณ์โควิด – 19 (COVID-19) ของโลก ประเทศไทย และจังหวัดภาคใต้ตอนบน พร้อมถ่ายทอดเรื่องราว สมุย พลัส โมเดล” และ การเสวนาเพื่อการถอดบทเรียน พร้อมหาแนวทางร่วมกันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนบน

อ่านต่อ →

ม.อ. พร้อมรับมือและเป็นศูนย์ช่วยเหลือชุมชนหากเกิดอุทกภัยในพื้นที่

ช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม ของทุกปีภาคใต้มักได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกฉียงเหนือ ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาก็ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่ของหลายจังหวัดของภาคใต้และมหาวิทยาลัยได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขึ้นในหลายวิทยาเขต

อ่านต่อ →

คณะทรัพย์ ม.อ. จัดโครงการ “ธุรกิจไก่เบตง ม.อ.” พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการ “ธุรกิจไก่เบตง ม.อ.” พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ เรียนรู้การทำธุรกิจจริง ยกระดับไก่เบตงสู่การทำธุรกิจเต็มรูปแบบ พร้อมเจาะตลาดออนไลน์และออฟไลน์ 

อ่านต่อ →

“ยกทะเลขึ้นดอย” พาณิชย์จังหวัดสงขลา ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร จับคู่เจรจาธุรกิจ สงขลาสู่ภาคเหนือ

วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2564) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดสงขลาและผู้ประกอบการภาคเหนือ ตามโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์และเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าภาคใต้ ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดกิจกรรม

อ่านต่อ →

ม.อ. ร่วมกับ OR คาเฟ่อเมซอน ศึกษาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกจากองค์ความรู้งานวิจัย ตอบโจทย์ BCG

วันนี้ (18 พ.ย. 64) ที่ Café Amazon (คาเฟ่ อเมซอน) ปตท. สาขาทางเข้าสนามบิน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งมอบเฟอร์นิเจอร์หวายเทียมจากงานวิจัย แก่คาเฟ่อเมซอน โออาร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากการศึกษาแนวทางการ upcycling พลาสติกเหลือทิ้งผสมร่วมกับยางพารา โดยใช้องค์ความรู้งานวิจัยของ ดร. ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์ และ ดร.กานดา เซ่งลอยเลื่อน เป็นฐานเพื่อผลิตเป็นวัสดุจักรสานสำหรับเฟอร์นิเจอร์จากยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก ตอบโจทย์ BCG ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คาเฟ่อเมซอน โออาร์ ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม “ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก”

อ่านต่อ →

ศูนย์อาสาสมัคร ม.อ. เปิดพื้นที่พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสาร แก่อาสาสมัครสร้างสื่อ..สู้ภัยโควิด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ภายใต้โครงการร่วมป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยการเปิดโอกาสให้นักศึกษาจิตอาสา ผู้ที่สนใจเข้าฝึกทักษะการสื่อสารและเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานด้านอาสาสมัครเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนสำหรับป้องกันปัญหาจากการแพร่ระบาดของโควิด19 ในพื้นที่ และเพื่อการสร้างระบบต้นแบบในการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแก่กลุ่มคนเปราะบาง อีกทั้งสามารถนำไปขยายผลต่อในพื้นที่อื่นๆต่อไปในอนาคต

อ่านต่อ →

จ.สงขลาเร่งเครื่องส่งออกสินค้า หวังตีตลาดใหญ่เอเชียรับมือกับสถานการณ์โควิด-19

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2564) ที่โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมทีมเศรษฐกิจ พาณิชย์จังหวัดสงขลา น.ส.ฉัตร์สุดา ชุมแสง และทีมเซลล์แมนจังหวัด นำโดย นายธนวัฒน์ พูลศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา เป็นแกนนำพาผู้ประกอบการใน จ.สงขลา ที่มีศักยภาพพร้อมส่งออกสินค้าประเภทยางพารา สินค้าอัตลักษณ์ และสินค้าชุมชน จำนวน 30 ราย บุกตลาดใหญ่เอเชีย ได้แก่ มาเลเซีย จีน และอินเดีย ภายใต้สโลแกน “รักษาตลาดเดิม เพิ่มตลาดใหม่”

อ่านต่อ →

กรมควบคุมโรค เตือน”ปลายฝนต้นหนาวนี้ นักท่องเที่ยวเข้าป่ากางเต็นท์-เกษตรกร ระวังตัวไรอ่อนกัด เสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้รากสาดใหญ่”

จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์ “โรคไข้รากสาดใหญ่” หรือ “โรคสครับไทฟัส” (Scrub typhus) ในปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 27 ต.ค. 64 มีรายงานพบผู้ป่วยโรคไข้รากสาดใหญ่ 2,506 ราย พบผู้เสียชีวิต 1 ราย ภาคที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ ภาคเหนือ โดยพบว่าเครือข่ายบริการสุขภาพเขต 1 พบผู้ป่วยสูงสุด จำนวน 1,246 ราย

อ่านต่อ →

นักวิจัย ม.สงขลานครินทร์ แปรรูปแป้งกล้วยน้ำว้าดิบสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตอบโจทย์ผู้บริโภคสาย Healthy

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี แปรรูปกล้วยน้ำว้าดิบเป็นแป้งกล้วยที่ให้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต ปราศจากกลูเตน มีไฟเบอร์สูงเมื่อเทียบกับแป้งชนิดอื่นๆ สามารถประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพสู่ผลิตภัณฑ์ต้นแบบสแน็คบาร์กรอบจากแป้งกล้วย 100% MusaWa : นวัตกรรมอาหารขบเคี้ยวจากแป้งกล้วยน้ำว้า

อ่านต่อ →