เริ่มแล้ว !! ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 “ม.อ. สืบต่อปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์”

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ…

อ่านต่อ →

รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิด “งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 27” ที่ จ.สงขลา ภายใต้แนวคิด “เกษตรประณีต เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน” ตามศาสตร์พระราชา

เมื่อวันที่ 14 สิงหา…

อ่านต่อ →