ปตท.สผ. และบริษัทร่วมทุน สนับสนุนข้าวสาร จำนวน 500 กิโลกรัม ให้แก่สมาคมประมงสงขลา ส่งต่อผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563) ที่สมาคมประมงสงขลา โดยบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัทร่วมทุน สนับสนุนข้าวสาร จำนวน 500 กิโลกรัม ให้แก่สมาคมประมงสงขลา เพื่อนำไปส่งต่อให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19​ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ทั้งนี้บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ยังคงดำเนินการโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง

อ่านต่อ →

ปตท.สผ. มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ทีมงานพร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ร่วมเดินทางมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19

อ่านต่อ →

โพสต์ไว้ที่: News เก็บเข้าไฟล์ไว้ที่:

ปสต.สผ.สนับสนุนกิจกรรมวันป่าชายเลนแห่งชาติ ณ บ้านแหลมสน อ.สิงหนคร จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวน 200 ต้น ณ บ้านแหลมสน หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร โดยได้รับเกียรติจาก นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้ร่วมสนับสนุนลูกพันธุ์ปูม้า จำนวน 5,000,000 ตัว และน้ำดื่มในงานกิจกรรม

อ่านต่อ →

ปตท.สผ. มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลสิงหนคร เพื่อใช้ในสถานการณ์COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ความต้องการเครื่องมือทางการแพทย์ที่เพิ่มมากขึ้น บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จึงทำการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลสิงหนคร เพื่อใช้ในสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

อ่านต่อ →

โพสต์ไว้ที่: News เก็บเข้าไฟล์ไว้ที่:

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ร่วมกับ ปตท.สผ. จัดทำเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบลดการสัมผัส

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ร่วมกับ ปตท.สผ. จัดทำเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ จำนวน 80 เครื่อง ลดการสัมผัส และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 มีการส่งมอบให้แก่นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา (ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับหน่วยงานราชการ และชุมชนต่างๆ ในจังหวัดสงขลา

อ่านต่อ →

ปตท.สผ.ร่วมป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในเดือนรอมฎอน

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 45 ลิตร เเก่มัสยิดในพื้นที่เทศบาลเมืองสิงหนคร จำนวน 9 มัสยิด เพื่อใช้สำหรับการปฎิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน และป้องกันการเเพร่ระบาดของโรค COVID-19

อ่านต่อ →

ปตท.สผ. ส่งมอบเครื่องมือทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ภาคใต้

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 บริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ส่งมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ กล่องหัตถการความดันลบ และหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช, โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

อ่านต่อ →

ปตท.สผ. ผนึกกำลังพันธมิตร พัฒนานวัตกรรมเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ และกล่องทำหัตถการความดันลบ เพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์

ปตท.สผ. ผนึกกำลังพันธมิตร พัฒนานวัตกรรมเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ และกล่องทำหัตถการความดันลบ เพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคมาพัฒนาต่อยอดเพิ่มขึ้น โดยนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเข้าไปช่วยพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องให้สูงขึ้น

อ่านต่อ →

โพสต์ไว้ที่: News เก็บเข้าไฟล์ไว้ที่: