สงขลา ร่วมกับ ภาคเอกชน จัดแถลงข่าวจัดงาน Venue Standards in Songkhla MICC City เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์อุตสากรรมไมซ์ พร้อมพลิกฟื้นภาคเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 66 ที่ผ่านมา นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดและแถลงข่าวการจัดงาน Venue Standards in Songkhla MICE City ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา โดยมีนายเฉลิมชนม์ วรรณทอง ผู้อำนวยการหอดูดาวภูมิภาค นางสาวดารณี ทองประชุม ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี นายปรีดี ปรัชญ์ดำรงค์กิจ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ รองศาสตราจารย์ ดร. สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน SCEB และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

อ่านต่อ →

“กลุ่มยุวเกษตรกร” ร.ร.บ้านคลองนกกระทุง จ.สงขลา ผลงานเด่นระดับชาติ ยกระดับคุณภาพนักเรียนด้วยวิถีเกษตร

“กลุ่มยุวเกษตร…

อ่านต่อ →

จังหวัดสงขลา ยกระดับควบคุมการเดินทางเข้า-ออก จังหวัดสงขลา

กรณีมีความจำเป็นต้องเดินทางออกจากจังหวัดสงขลา สามารถขอใบรับรองอนุญาตการเดินทางออกนอกจังหวัดสงขลา ได้ที่ ที่ว่าการอำเภอโดยนายอำเภอ หรือผู้ที่มอบหมาย สถานีตำรวจโดยหัวหน้าสถานีตำรวจ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
** การขอใบรับรองจะต้องขอเป็นรายบุคคลเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ขอเป็นรายกลุ่ม

อ่านต่อ →

พาณิชย์จังหวัดสงขลา ชวนอุดหนุนฟักทองช่วยเกษตรกรผู้ปลูกในพื้นที่ระโนดและกระแสสินธุ์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาจึงได้ทำโครงการขอความร่วมมือหน่วยงานที่มีศักยภาพเช่น กองทัพเรือ หอการค้า ฯซื้อฟักทองจากเกษตรกรโดยตรงในราคากิโลกรัมละ 8 บาท ซึ่งสามารถช่วยระบายฟักทองไปแล้วประมาณ 300 ตัน แต่ช่วงเดือนมิถุนายนคาดการณ์ว่าผลผลิตฟักทองจะออกอีกจำนวนมาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาจึงเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อหาตลาดและตัวกลางระหว่างผู้บริโภคกับผู้ปลูกเพื่อเร่งระบายฟักทอง โดยราคาฟักทองที่สำนักงานพาณิชย์กำหนด อยู่ที่ 8 บาทเพื่อให้ผู้ปลูกพอมีกำไร

อ่านต่อ →

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดงาน “นัดพบแรงงานสงขลา (Songkhla Job Fair 2021)” ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ →

จังหวัดสงขลาเดินหน้าสนับสนุนการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยสู่ 4 ร

นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และร่วมดำเนินงานคู่ขนานกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี สงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการทำเกษตรแบบอินทรีย์ หรือเกษตรที่มีความ ปลอดภัย สร้างเครือข่ายการผลิตอาหารปลอดภัย เชื่อมโยงเครือข่ายการตลาด สู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และร้านอาหาร ตั้งแต่กระบวนการต้นทาง กลางทาง และปลายทาง มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และเปิดโอกาสทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น

อ่านต่อ →

จังหวัดสงขลาชูแนวคิด “ไปลั่นล๊า เที่ยวสงขลาให้ฉ่ำใจ” หวังฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มดีขึ้น

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด 19 คลี่คลาย ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม อาทิ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวจ.สงขลา หอการค้าจังหวัดสงขลา ตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษา ผู้ประกอบการนำเที่ยว ผู้ประกอบท่องเที่ยวชุมชน สาธารณสุขจังหวัดสงขลา สื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ →

จังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์โรค COVID-19 ภายใต้มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 อย่างต่อเนื่อง

จังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์โรค COVID-19 ภายใต้มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วน คงมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และนำแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ใช้ตรวจสอบประเมินระดับความเสี่ยงจากสถานที่ต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

อ่านต่อ →

จังหวัดสงขลา เดินหน้าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เน้นสื่อออนไลน์ เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคสื่อในยุคดิจิทัล มุ่งขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ปี 2563

จังหวัดสงขลา เดินหน้าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เน้นสื่อออนไลน์ เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคสื่อในยุคดิจิทัล มุ่งขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ปี 2563 ดึงดูดนักลงทุน สร้างความเชื่อมั่น ตลอดจนสร้างการรับรู้ และความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่

อ่านต่อ →

โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 จังหวัดสงขลา

โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ หวังให้สมาชิกมีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเอง ทั้งยังได้เรียนรู้หลักการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรแบบพอเพียง มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน สามารถสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามรอยศาสตร์พระราชา อย่างยั่งยืน

อ่านต่อ →