ไปรษณีย์ไทยร่วมแคมเปญไปรษณีย์ reBOX เปลี่ยนกล่องเก่า เป็นกล่องรัก

ม.สงขลานครินทร์ และไปรษณีย์ไทย ชวนร่วมแคมเปญไปรษณีย์ reBOX ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “กล่องรักที่สัมผัสได้” กล่องเก่าเป็นกล่องใหม่ สร้างประโยชน์ต่อไปไม่รู้จบ มาร่วมรีไซเคิล กล่อง/ซอง ที่ไม่ใช้แล้ว เป็นกล่อง BOX บุญ ส่งมอบให้หน่วยงานคนพิการ นำไปสร้างประโยชน์ให้คนพิการต่อไปเพียงรวบรวม กล่อง/ซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว ทุกประเภทมาไว้ที่บริเวณหน้าอาคารศูนย์ไปรษณีย์ได้ทั่วประเทศ หรือ ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ณ บริเวณที่ทำการไปรษณีย์ สาขา ม.สงขลานครินทร์ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารกีฬาและนันทนาการ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระยะเวลาแคมเปญ 20 กุมภาพันธ์ – 31 ตุลาคม 2566

อ่านต่อ →

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สภาพัฒน์ฯ เปิดเวทีระดมความคิดเห็น โครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ปรึกษาโครงการ จัดการประชุมปฐมนิเทศ โครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงาน

อ่านต่อ →

นักวิจัย ม.อ. ค้นพบ “เอื้องแฝงบริพัตร” กล้วยไม้อาศัยราชนิดใหม่ของโลก

รศ.ดร.สหัช จันทนาอรพินท์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการแลบ้านแลเมือง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ว่า กล้วยไม้เอื้องแฝงบริพัตรชนิดนี้ ได้พบครั้งแรกที่น้ำตกบริพัตร จึงมีการตั้งชื่อว่า “เอื้องแฝงบริพัตร” และเนื่องจากในชื่อสกุลของกล้วยไม้สกุลนี้จะอยู่ในสกุล Aphyllorchis โดย Aphyll = ไม่มีใบ orchis = กล้วยไม้ ซึ่งแปลจากภาษาละตินตรงๆก็คือ กล้วยไม้ที่ไม่มีใบ ทั้งนี้คนไทยที่เป็นกลุ่มนักธรรมชาติวิทยาที่สนใจกล้วยไม้ มักจะเรียกกล้วยไม้สกุลนี้ว่า สกุลเอื้องแฝง และก็ได้พบว่ามันมีอีกชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อน จึงใช้ชื่อว่า “เอื้องแฝงบริพัตร” โดยเป็นชนิดที่พบบริเวณน้ำตกบริพัตรครั้งแรก ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้พบแค่ที่น้ำตกบริพัตรแต่จะพบได้ในที่อื่นๆอีกด้วย 

อ่านต่อ →

เบบี้ คริสตัล อันตรายถึงชีวิต ผู้ใดขายหรือนำเข้ามีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เบบี้คริสตัล หรือที่บางคนเรียกว่า น้ำตานางเงือก ประกอบด้วยสาร 2 ชนิด ได้แก่ สารโพลีอะคริลาไมด์ และโพลีไวนิลอะซิเตท มีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำจำนวนมาก เมื่อยังไม่ดูดน้ำจะมีขนาดเล็ก หากดูดน้ำแล้วจะขยายพองตัวขึ้น ทางวิทยาศาสตร์จะเรียกว่า สารโพลีเมอร์ดูดซับยิ่งยวด (Super absorbent polymers) เพราะมีความสามารถในการดูดน้ำเข้าหาตัวเองได้ 800 เท่า ความหมายก็คือถ้าเอาเบบี้คริสตัล 1 กรัม สามารถดูดน้ำเข้าหาตัวเองได้ถึง 800 กรัม เพราะงั้นตัวมันเองจะโตขึ้น 800 เท่า

อ่านต่อ →

บพท. จับมือ มหาวิทยาลัย ดัน ซอฟต์ พาวเวอร์ ผ่านมหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง พร้อมเปิดตัวระบบฐานข้อมูลและแผนที่วัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมของภาคใต้

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ 33 จังหวัด 41 สถาบัน หนุนเสริมพลังโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมภาคีเครือข่ายชุมชน ท้องถิ่น ศิลปิน และผู้ประกอบการวัฒนธรรม เดินหน้าจัดงาน“มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง” 4 ภูมิภาค ผลักดันทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาสู่ซอฟต์ พาวเวอร์ จัดแสดงในงาน เพื่อหยั่งรากสำนึกท้องถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมศิลปินและผู้ประกอบการวัฒนธรรม พร้อมโชว์ระบบฐานข้อมูลและแผนที่วัฒนธรรมของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมสืบค้นต้นทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ

อ่านต่อ →

ผลวิจัย ม.อ. พบว่า “ในพื้นที่มีการระบาดของวัณโรค ผู้ป่วยปอดบวมจากโควิด-19 มีความเสี่ยงเป็นวัณโรคปอด” ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับโลก

ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า ในพื้นที่มีการระบาดของวัณโรค ผู้ป่วยปอดบวมจากการติดเชื้อโควิด-19 มีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นวัณโรคปอด โดยผลวิจัยดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร eClinicalMedicine ซึ่งเป็นวารสารทางการแพทย์ ในเครือ Lancet ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ผลวิจัยนี้เป็นผลงานของ ดร.นพ.พลกฤต ขำวิชา สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้ทำการศึกษาวิจัยจากข้อมูลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 และมีอาการปอดอักเสบ มีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นวัณโรคสูงถึง 7 เท่า ของคนปกติ โดยศึกษาจากข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วงปี 2564 ที่มีการระบาดของสายพันธุ์เดลต้า และ อัลฟ่า ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 ซึ่งประกอบด้วย 7 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา จำนวนประมาณ 2 หมื่นกว่าคน

อ่านต่อ →

คณะแพทย์ ม.อ. จับมือภาคีเครือข่ายในจังหวัดสงขลา ร่วมลงนามจัดทำระบบอัจฉริยะแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพ ยกระดับการรักษาพยาบาลในจังหวัดสงขลา พร้อมเป็นต้นแบบการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบสุขภาพระดับประเทศ

“โครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับแลกเปลี่ยนและประยุกต์ใช้ข้อมูลทางด้านสุขภาพ เพื่อยกระดับบริการทางสาธารณสุข สำหรับสถานพยาบาลขนาดต่างในจังหวัดสงขลา เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพในจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สสจ.ในการศึกษา ออกแบบ พัฒนา และให้บริการระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลประวัติสุขภาพของผู้ป่วย เพื่อให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการส่งข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยมายังศูนย์รวบรวมข้อมูลหรืออาจเรียกว่าเป็น “สมุดสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์”ที่แพทย์แต่ละโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการสามารถย้อนดูประวัติการรักษาของผู้ป่วย ไม่ว่าจะไปรักษาที่ใด โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องถือประวัติหรือข้อมูลการรักษา และที่สำคัญคือผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไปมาหลายครั้งเพื่อขอข้อมูลการรักษาเก่า ซึ่งการนำระบบ HIE มาใช้เป็นอีกขั้นหนึ่งของการพัฒนาระบบสุขภาพ ให้ก้าวไปสู่การรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพต่อไป

อ่านต่อ →

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดโอกาส เด็ก ม.6 สาขาเกษตร รร.สังกัด อบจ.สงขลา ศึกษาต่อปริญญาตรี หวังผลิตเกษตรกรพันธุ์ใหม่

ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. เล่าถึงความเป็นมาของความร่วมมือระหว่างคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.กับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา(อบจ.สงขลา) ว่าอบจ.สงขลามีโรงเรียนในสังกัด 2 แห่งซึ่ง 1 ใน 2 แห่งเน้นสาขาด้านเทคโนโลยีเกษตร ซึ่งอบจ.ประสงค์อยากร่วมมือกับคณะฯเพื่อพัฒนาหลักสูตรและความรู้ที่สอนนักเรียน จึงนัดหมายพูดคุยเบื้องต้นพร้อมเยี่ยมโรงเรียน ซึ่งพบว่านักเรียนมีกิจกรรมด้านการเกษตรหลายอย่าง โรงเรียนมีความพร้อมค่อนข้างสูง เพราะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากอบจ.สงขลา และคณะฯเข้าไปช่วยเสริมความรู้ด้านการเกษตรให้คุณครู อีกทั้งจะเปิดโอกาสให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นม.6 เข้าศึกษาต่อในคณะทรัพยาก ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนที่อยากให้นักเรียนมีโอกาสเข้าศึกษาต่อที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.

อ่านต่อ →

คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมกับ คณะแพทย์ 4 สถาบัน ยกระดับมาตรฐานธนาคารชีวภาพ พร้อมเป็นศูนย์กลางการทดสอบและรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล

“ธนาคารชีวภาพ (Human Biobank) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นคลังสำหรับจัดเก็บตัวอย่างทางชีวภาพ จัดตั้งขึ้นในปี 2559 ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 4 อาคารวิจัยรัตน์ ประธานราษฎร์นิกร เพื่อจัดเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อและเลือดเพื่องานวิจัยให้เป็นระบบ ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยสนับสนุนให้เกิดการศึกษาวิจัยเชิงลึกทางอณูชีววิทยา ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์แพทย์ทางคลินิก และนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เชื่อมโยงงานวิจัยบูรณาการเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คลินิก และชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) ทางการแพทย์สู่การใช้งานจริงอย่างครบวงจร ผลักดันให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความเป็นเลิศด้านต่างๆ

อ่านต่อ →

ศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมฝึกปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สนองพระราชดำริ นำความรู้ สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2565) ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมฝึกปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1/2566 หลักสูตร 5 องค์ประกอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวการสนองพระราชดำริ การบริหารและการจัดการ การดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ เพื่อนำความรู้สู่การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งกระบวนการที่ใช้ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำความเข้าใจในกระบวนการ รวมทั้งการสรุปผลและนำเสนอผลการปฏิบัติการ ตลอดจนการนำไปสู่ ความรอบรู้ เชี่ยวชาญ สมดุล สมบูรณ์ และถ่ายทอดได้ ของผู้ปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

อ่านต่อ →