“ญิฮาดในรัฐอิสลาม” ปรุงงานวิจัยเป็นวรรณกรรมเยาวชนเพื่อความเข้าใจญิฮาดที่แท้จริง

ญิฮาดในรัฐอิสลาม ของสามารถ ทองเฝือเล่มนี้ เป็นผลงานวรรณกรรมเล่มที่สองของเขา (เล่มแรกคือญิฮาด) อาจกล่าวได้ว่าเล่มนี้คือความต่อเนื่องเชิงความคิดของเล่มญิฮาด ทั้งสองเล่มเป็นงานวรรณกรรมเชิงวิชาการ มากกว่าจะเป็นวิชาการเชิงวรรณกรรม แม้ผู้เขียนจะเป็นอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์ แต่ก็ได้นำวิธีวิทยาวรรณกรรมมาใช้ครอบคลุมโครงสร้างการเล่าเรื่องตลอดทั้งเล่ม

อ่านต่อ →

GACC ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำหน่วยงาน ในงาน Music Art Craft Coffee and Books ที่ ม.อ.ปัตตานี

งาน Music Art Craft Coffee and Books (MACCaB) จัดโดยงานทุนการศึกษาและส่งเสริมทักษะอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทรรศน์ในการเรียนรู้ ให้สามารถเตรียมตัวเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า เพื่อสร้างความเป็น PSU System ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายกิจกรรมสร้างสรรค์ระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ และประชาชน โดยกิจกรรมน่าสนใจในงานทั้ง 2 วัน นอกจากมีกิจกรรมสร้างสรรค์สนุกสนานและน่าเรียนรู้สำหรับทุกคนแล้ว ยังมีกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์อาชีพ เช่น Workshop Coffee “Cupping กับการรู้จักกาแฟ” เสวนาหัวข้อ “ทิศทางกาแฟในปัตตานี และ หัวข้อ “หนังสือเปลี่ยนเมืองปัตตานี”

อ่านต่อ →

ม.อ.ปัตตานี จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชายแดนใต้ พร้อมเปิดหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และสร้างเครือข่ายด้านการกีฬาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เตรียมจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชายแดนใต้ (SPORTS SCIENCE CENTER FOR THAILAND’S DEEP SOUTH : SSC-TDS) ภายใต้โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมขับเคลื่อนเชิงวิชาการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์และการกีฬาและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้านการกีฬาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

อ่านต่อ →

อาสาลูกพระบิดา ม.อ.ปัตตานี ร่วมพลังน้ำใจ ช่วยเหลือประชาชนชาวปัตตานีที่ได้รับผลกระทบจาก COVID19 กว่า 50 ครัวเรือน

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ศูนย์อาสาลูกพระบิดา ม.อ.ปัตตานี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ คุณธวัลรัตน์ ว่องกมลปฏิญญา ผู้อำนวยการกองธุรการ พร้อมบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงพื้นที่แบ่งปันข้าวสาร อาหารแห้งและสิ่งอุปโภค จากบุคลากรและองค์กรต่างๆในพื้นที่ ที่ได้ร่วมกันบริจาคแบ่งปันน้ำใจ มอบให้แก่ประชาชนที่อาศัยในตำบลบางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี กว่า 50 ครัวเรือน

อ่านต่อ →

นักวิชาการ ม.อ.ปัตตานี เผยผลการสำรวจ พบประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้รับทราบมาตรการและให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด19

คณะนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สำรวจประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อผลกระทบในการใช้มาตรการต่างๆ ในการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 พบว่าประชาชน รับทราบมาตรการต่างๆของภาครัฐเป็นอย่างดี มีส่วนน้อยที่ได้รับผลกระทบในขณะที่ผู้มีรายได้น้อยกลับมีสุขภาพจิตดีกว่า และส่วนใหญ่เห็นว่าควรขยายเวลาใช้มาตรการออกไปอีก 1 เดือน

อ่านต่อ →

คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานีร่วมฝ่าวิกฤตโควิด19 “ยืมคอมฯ พร้อมเรียน”

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด19 จัดมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา “ยืมคอมฯ พร้อมเรียน”

อ่านต่อ →