ม.อ.ปัตตานี จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชายแดนใต้ พร้อมเปิดหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และสร้างเครือข่ายด้านการกีฬาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เตรียมจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชายแดนใต้ (SPORTS SCIENCE CENTER FOR THAILAND’S DEEP SOUTH : SSC-TDS) ภายใต้โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมขับเคลื่อนเชิงวิชาการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์และการกีฬาและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้านการกีฬาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

อ่านต่อ →

อาสาลูกพระบิดา ม.อ.ปัตตานี ร่วมพลังน้ำใจ ช่วยเหลือประชาชนชาวปัตตานีที่ได้รับผลกระทบจาก COVID19 กว่า 50 ครัวเรือน

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ศูนย์อาสาลูกพระบิดา ม.อ.ปัตตานี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ คุณธวัลรัตน์ ว่องกมลปฏิญญา ผู้อำนวยการกองธุรการ พร้อมบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงพื้นที่แบ่งปันข้าวสาร อาหารแห้งและสิ่งอุปโภค จากบุคลากรและองค์กรต่างๆในพื้นที่ ที่ได้ร่วมกันบริจาคแบ่งปันน้ำใจ มอบให้แก่ประชาชนที่อาศัยในตำบลบางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี กว่า 50 ครัวเรือน

อ่านต่อ →

นักวิชาการ ม.อ.ปัตตานี เผยผลการสำรวจ พบประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้รับทราบมาตรการและให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด19

คณะนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สำรวจประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อผลกระทบในการใช้มาตรการต่างๆ ในการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 พบว่าประชาชน รับทราบมาตรการต่างๆของภาครัฐเป็นอย่างดี มีส่วนน้อยที่ได้รับผลกระทบในขณะที่ผู้มีรายได้น้อยกลับมีสุขภาพจิตดีกว่า และส่วนใหญ่เห็นว่าควรขยายเวลาใช้มาตรการออกไปอีก 1 เดือน

อ่านต่อ →

คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานีร่วมฝ่าวิกฤตโควิด19 “ยืมคอมฯ พร้อมเรียน”

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด19 จัดมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา “ยืมคอมฯ พร้อมเรียน”

อ่านต่อ →