โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ให้บริการผู้พิการแบบครบวงจร ครบ จบ ในที่เดียว

การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จึงเป็นต้นแบบของศูนย์บริการคนพิการในโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา   โดยมีลักษณะการจัดบริการเป็นรูปแบบ one stop service ครอบคลุมบริการทั้งด้านสุขภาพการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ กายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและสวัสดิการสังคม ตอบสนองความต้องการของคนพิการได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของภาครัฐและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การมีบัตรประจำตัวคนพิการจึงเปรียบเสมือนกุญแจในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ  ซึ่งประกอบด้วยสวัสดิการเบี้ยความพิการ บริการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการและการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม การจัดบริการล่ามภาษามือ การปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ การสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ การลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ สิทธิคนพิการทางการแพทย์และสิทธิคนพิการทางการศึกษา

อ่านต่อ →

ไปรษณีย์ไทยร่วมแคมเปญไปรษณีย์ reBOX เปลี่ยนกล่องเก่า เป็นกล่องรัก

ม.สงขลานครินทร์ และไปรษณีย์ไทย ชวนร่วมแคมเปญไปรษณีย์ reBOX ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “กล่องรักที่สัมผัสได้” กล่องเก่าเป็นกล่องใหม่ สร้างประโยชน์ต่อไปไม่รู้จบ มาร่วมรีไซเคิล กล่อง/ซอง ที่ไม่ใช้แล้ว เป็นกล่อง BOX บุญ ส่งมอบให้หน่วยงานคนพิการ นำไปสร้างประโยชน์ให้คนพิการต่อไปเพียงรวบรวม กล่อง/ซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว ทุกประเภทมาไว้ที่บริเวณหน้าอาคารศูนย์ไปรษณีย์ได้ทั่วประเทศ หรือ ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ณ บริเวณที่ทำการไปรษณีย์ สาขา ม.สงขลานครินทร์ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารกีฬาและนันทนาการ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระยะเวลาแคมเปญ 20 กุมภาพันธ์ – 31 ตุลาคม 2566

อ่านต่อ →

“คาร์บอนเครดิต” เครดิตจากการลดก๊าซเรือนกระจกที่ซื้อขายได้

“คาร์บอนเครดิต” เทรนด์ใหม่ในช่วงนี้ ไม่ว่าจะในวงการกฎหมาย วงการธุรกิจ วงการอุตสาหกรรม หรือวงการท่องเที่ยว เราจะได้ยินการหยิบยกนิยามของคาร์บอนเครดิตเข้ามาพูด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรณรงค์ การอนุรักษ์ หรือการใช้เป็นสื่อโปรโมทความเป็น CSR การคำนึงถึงสังคมของแต่ละองค์กร แต่ละภาคส่วน ซึ่งคาร์บอนเครดิตให้ทำความเข้าใจง่ายๆ คือความเชื่อมโยงกันในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือว่าภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือว่า climate change “คาร์บอนเครดิต” เป็นนิยามระดับใหม่ตัวนึง ก็คือระดับของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงก๊าซตัวอื่นๆที่มีการปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศที่ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อภาวะเรือนกระจก และ climate change

อ่านต่อ →

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแสดงสินค้าและแพลตฟอร์มเพื่อชุมชน ภายใต้ โครงการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) U2T for BCG DIGITAL World to Metaverse

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแสดงสินค้าและแพลตฟอร์มเพื่อชุมชน ภายใต้ โครงการ U2T for BCG  DIGITAL World to Metaverse  เมื่อวันที่ 9 – 11 กันยายน พ.ศ. 2565  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี  หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ กรรมการและ​ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลบรูณาการ ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเปิดงาน 

อ่านต่อ →

กรมอุตุนิยมวิทยา จัดโครงการ “ก้าวสู่เทคโนโลยีดิจิทัลกับการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม” เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพอากาศ และปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 ที่วัดท่าหิน ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ (ดีอีเอส) เปิดโครงการ “ก้าวสู่เทคโนโลยีดิจิทัลกับการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม” โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา คณะผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา และในสังกัดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเกษตรกร ชาวประมงในพื้นที่จังหวัดสงขลาร่วมการเปิดงานในครั้งนี้

อ่านต่อ →

ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี ปักหมุด “Patanista ปัตตานีเมืองแฟชั่น“ วางเป้าพัฒนาผ้าบาติกปัตตานีสู่สากล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตั้งเป้าหมายต่อยอดพัฒนาผ้าบาติกปัตตานีฐานทุนวัฒนธรรมสู่สากล ตั้ง Patanista Academy ศูนย์อบรมด้านแฟชั่น หวังสร้าง creative economy มุ่งสู่ “Patanista ปัตตานีเมืองแฟชั่น”

อ่านต่อ →